سرنوشت یا شمانوشت؟

سرنوشت یا شمانوشت؟

لحظه ای پنج سال آینده را تصور کنید. خود را در کجا و در چه جایگاهی می یابید؟ آن جا و آن جایگاه، ماحصل سرنوشت است یا شمانوشت؟ معتقد بودن به سرنوشت دیگر کلیشه است. دمده است. و اصلاً، خرافه است. توجیهی است برای حرکت نکردن و سستی کردن. و مفری از مسئولیت پذیر بودن. […]

دسته بندی :روز نوشته ها, طرح نوشته

تاریخ انتشار نوشته:

۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۷

تفاوت اصلی عشق و نفرت

تفاوت اصلی عشق و نفرت

به این بیندیشید برای هر کسی که در مسیر طراحی گام برداشته و خواهان آن است که نام یک طراح حرفه ای را یدک کشد، حداقل بایستی در مهمترین فعالیت های روزانه اش عناصری از طراحی نمایان باشد. علی رغم تصور رایج، یکی از فعالیت های جدی و مهم یک طراح حرفه ای که می […]

دسته بندی :روز نوشته ها, طراحی + 1

تاریخ انتشار نوشته:

۳۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷

چرا اینجا؟ و نگرشی که بدان نیازمندیم

چرا اینجا؟ و نگرشی که بدان نیازمندیم

بیایید کمی این سخن ها را مورد بررسی قرار دهیم: تو ایران جواب نمیده! چنین جملات و نظایر آن که بر سر هر فعالیت مفید و سازنده مان سایه انداخته دو پنداره را به ذهن متبادر می سازد. یکی اینکه بی خیال شو، یک حقوق شندرغازی دست و پا کن و کار اضافی انجام نده. […]

دسته بندی :روز نوشته ها, نشنیده ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷

ناامید شده ای؟ این سؤال امیدبخش را از خودت بپرس

ناامید شده ای؟ این سؤال امیدبخش را از خودت بپرس

چه لحظاتی که رخوت و کسالت بر ما چیره نگشته و به تبع آن، سایه ی تاریک ناامیدی در اطراف مان سیطره نینداخته. لحظاتی که در انتظار یک کلمه، یک جمله، یک حرف دلچسب، یک نشانه و یا یک اتفاق خوشایند، در خود فرو می رویم و عاطل و باطل بر جای می مانیم. بهتر […]

دسته بندی :روان شناسی حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷

فقط یک روز

فقط یک روز

نمی گویم دو روز، فقط یک روز کافی است تا: ابتذال جمع را بر آفت تنهایی ترجیح بدهید؛ به رسانه هایی مزخرف و با محتوایی مزخرف تر تن بسپارید؛ طبل موسیقی های ذهن خراش را بر گوش بنوازید؛ از سیاست و سیاست زدگان مهمل گو سخن برانید؛ گذری بر هوس های شهوت آلود بیندازید؛ وخامت […]

دسته بندی :خودانتقادی, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷

فهرستی از اشتباهات رضایت بخش

فهرستی از اشتباهات رضایت بخش

نارضایتی از آن مفاهیمی است که دوست می دارمش. نارضایتی انگیزاننده ی درونی و اصلی من در اهم فعالیت هایم است. چنانچه نارضایتی از ظاهرم به سبب دماغ بزرگ، مرا بر آن داشته تا ورای ظاهر و برای رضایت از خود، در شکل گیری هویت و به تبع آن رشد شخصیت در تکاپو باشم. مسلماً […]

دسته بندی :در حواشی وبلاگ نویسی, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۱ام اردیبهشت ۱۳۹۷

چرا گوگلِ ذهن؟

چرا گوگلِ ذهن؟

جای تردیدی در قدرت گوگل، فضای گسترده ی وب و حافظه های بیرونی نیست؛ اما نه به بهای فراموشی قدرت های درون ذهنی. احتمالاً با جملات انگیزشی از این جنس مواجه شده باشید که می گوید: “پیوسته رو به جلو حرکت کنید”. چنین جملات مضحکی دیگر هیچ سنخیتی با آگاهی رو به رشد بشر ندارد. […]

دسته بندی :خطای شناختی, روان کاوی حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷

لذت پایان یا یک گام پس از پایان؟

لذت پایان یا یک گام پس از پایان؟

هنوز هم یکی از لذت بخش ترین فعالیت ها برایم، اجرای فرم های حرکتی، خصوصاً فرم های سخت، و لذت بخش ترین بخش اجرای فرم، بخش پایانی آن است. دقیقاً جایی که فرم به پایان می رسد، یک فعالیت کوتاه و کوچک ادامه می یابد که در زبان ژاپنی آن را ذانشین می نامند. این […]

دسته بندی :توجه و تمرکز, روز نوشته ها, فرم های حرکتی

تاریخ انتشار نوشته:

۹ام اردیبهشت ۱۳۹۷

با چه ژانری گفتگویمان را معنا بخشیم؟

با چه ژانری گفتگویمان را معنا بخشیم؟

چه گفتگویتان در قالب سنت شفاهی باشد و چه در بستر وب و فضای آنلاین، احتمالاً با دو ژانر مواجه شده باشید. ژانر اول، ژانر انگیزشی، حس و حال خوبی را به شما منتقل می سازد، هیجان زده می شوید و سر از پا نمی شناسید. اما در روز بعد دلیل این حس خوب را […]

دسته بندی :چه خبر از محتوا!, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۸ام اردیبهشت ۱۳۹۷

دو گروهی که باید بین آن دو در رفت و آمد باشیم

دو گروهی که باید بین آن دو در رفت و آمد باشیم

از آنجایی که در حال خواندن این نوشته هستید با گروه سوم کاری نداریم چون در غیر این صورت اینجا نمی بودید! در بدو ورود، گروه دوم می تواند پاسخگو باشد اما اگر این روند در بلندمدت ادامه یابد دیگر با گروه سوم چندان تفاوتی نخواهیم داشت. اکنون دیگر باید پا به عرصه ی گروه […]

دسته بندی :چه خبر از محتوا!, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷