تنها زبانی که می خواهم بر آن تسلط یابم

تنها زبانی که می خواهم بر آن تسلط یابم

مطمئناً انگلیسی نیست. ژاپنی هم نیست؛ با آنکه چندین سال آن را مطالعه و تدریس کرده ام. از جنس زبان بدن هم که در موردش محتوا زیاد تولید گشته نمی باشد. اگر کمی پا فراتر بگذارم، حتی نمی توان آن را در حیطه ی زبان حرکت که یکی از زبان های اصلی تصویر در حوزه […]

تاریخ انتشار نوشته:

۱ام آبان ۱۳۹۶

در ستایش ادبیات داستانی فرانسه

در ستایش ادبیات داستانی فرانسه

با آنکه مدت مدیدی نیست که خواندن کتاب های داستانی را آغاز کرده ام، اما هر گاه به عقب بازمی گردم و کتاب هایم را مرور می کنم بیشترین سهم کتاب های داستانی که مطالعه کرده ام به ادبیات داستانی فرانسه تعلق دارد. از آنجایی نیز که بیشتر مطالعه و حتی علاقه ام در زمینه […]

تاریخ انتشار نوشته:

۲۷ام مهر ۱۳۹۶

تعریف محتوای حرکتی دیجیتال و معرفی کتاب هایی در این زمینه

تعریف محتوای حرکتی دیجیتال و معرفی کتاب هایی در این زمینه

محتوای حرکتی دیجیتال: تصویرسازی مفاهیم با حرکاتِ الهام گرفته از فرم های حرکتی که به وسیله ی Motion Graphics طراحی می گردد. قبلاً هم بدان اشاره کرده بودم که فقط یک متخصص حرکات و فرم های حرکتی می تواند با تسلط بر موشن گرافیک، طراحی خود را محتوای حرکتی نام گذارد؛ و دیگر طراحی ها […]

تاریخ انتشار نوشته:

۲۶ام مهر ۱۳۹۶

“وفاداری ناخردمندانه و بی وفایی خردمندانه” و تعریف عام حرکت

“وفاداری ناخردمندانه و بی وفایی خردمندانه” و تعریف عام حرکت

برایمان عرف شده است که وفاداری را با رویدادهای خوشایند و بی وفایی را با رویدادهای ناخوشایند تداعی کنیم. وفاداری را ستایش و بی وفایی را خیانت تلقی نماییم. آنچه در تعریف و تفکر روتین وارِ عرف از وفاداری و بی وفایی شکل گرفته است را نمی پسندم. از این جهت می خواهم تعریفی عام […]

تاریخ انتشار نوشته:

۲۵ام مهر ۱۳۹۶

ایستگاه دهم در مسیر حرکت

ایستگاه دهم در مسیر حرکت

هر گاه نشانی از حرکت بیابم، رهایش نمی کنم. زیر و رویش می کنم. روان کاوی اش می کنم تا هر آنچه را در پسِ آن نهفته است دریابم. ذهنم را به موضوعاتی که ظاهراً و مستقیماً با حرکت در ارتباط هستند، محدود نمی کنم. در این گونه موارد، ذهن به بیماری تعصب مبتلا خواهد […]

تاریخ انتشار نوشته:

۲۴ام مهر ۱۳۹۶

آرمان های سرزمین تصویر از زبان پادشاه حرکت

آرمان های سرزمین تصویر از زبان پادشاه حرکت

ما آمده ایم و روزی هم خواهیم رفت. چون پیشینیان که آمدند، ویران کردند، ساختند و در نهایت همه چیز را وانهادند و رفتند. ما برای ویرانی نیامده ایم؛ بلکه، ساختن را آرمان خود قرار داده ایم. ما سرزمین خویش را بنیان می نهیم و جامعه ی خود را شکل خواهیم داد. جامعه ای در […]

تاریخ انتشار نوشته:

۲۳ام مهر ۱۳۹۶