او، از خود می پرسد

او، از خود می پرسد

اگر ده ها سال پیش می زیستیم و یا از آن سال ها می گفتیم، شاید می شد. نه حال که زمانه سوار بر اسب تکنولوژی می تازد. آنی به خود می آیی و می بینی آنات دور و برت گریخته اند. سلانه سلانه گام برداشتن دیگر همراه و همنشینی مناسب برای لحظات مان نیست. […]

دسته بندی :روز نوشته ها, طراحی روزمره

تاریخ انتشار نوشته:

۲۸ام خرداد ۱۳۹۷

سفره ی شبانگاهی و معجزه ی Sticky Notes

سفره ی شبانگاهی و معجزه ی Sticky Notes

شب ها، از یک زمانی به بعد تضاد عجیبی وجود دارد. از سویی خستگی و از سویی دیگر، اوج فعالیت های عمیق و لذت بخش. شب ها و ساعات در دل آن خفته را تا آنجایی که توانسته ام چنان طراحی کرده ام که بر خستگی و خواب فایق آیم. دیشب و حوالی ساعت ۸:۲۰، […]

دسته بندی :ایده و معجزه, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۴ام خرداد ۱۳۹۷

چرا زیبایی؟

چرا زیبایی؟

یک نجار را در نظر آورید. هر آنچه از ویژگی چوب های مرغوب، ابزار و وسایل یک کارگاه نجاری را از او بخواهید، در اختیارتان می گذارد. مهارت مثال نزدنی ای هم در ساخت دکوراسیون داخلی محل کار شما دارد. اما اگر در حین کار و خصوصاً پایان آن، نظافت را قرین کارش نکرده باشد، […]

دسته بندی :روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۳ام خرداد ۱۳۹۷

چگونه وقفه هایی که بی وقفه می آیند را کنترل کنیم؟

چگونه وقفه هایی که بی وقفه می آیند را کنترل کنیم؟

بی گمان شما هم تا کنون دریافته باشید که ذهن تمایلی عجیب برای گریز از فعالیت هایی دارد که تمرکزی جدی و عمیق را می طلبد و به همین جهت، ذهن، پیوسته به مراقبت و مداومت در مراقبت نیازمند است. از سویی دیگر بر این امر واقف هستیم که ذهن بایستی زمان هایی را نیز […]

دسته بندی :تئوری حرکت, توجه و تمرکز, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۲ام خرداد ۱۳۹۷

توصیه ی دوشِس به آلیس در سرزمین عجایب

توصیه ی دوشِس به آلیس در سرزمین عجایب

با دیدی همه جانبه در متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و … و دقیقاً پشت سر هم قطار کردن سیلی از کلمات و مفاهیم. این تنها یک جمله از میان بی شمار جملاتی است که معنا فدای ترتیب کلمات و زیبایی متن می گردد. به گمانم بهتر آن است که اگر می خواهیم چه برای […]

دسته بندی :روز نوشته ها, نقد و نقل

تاریخ انتشار نوشته:

۲۰ام خرداد ۱۳۹۷

سه عضله ی خشک اذهان سرد

سه عضله ی خشک اذهان سرد

چطور ممکن است در خاک خشک و هوای سرد ذهن تخم ایده های مرغوب را کاشت و انتظار شکوفایی و به بار آمدن خلاقیت را داشت؟ باید همه روزه میل و اشتیاق درونی به حرکت را آبیاری کنیم. اما، گاهی. گاهی. و گاهی. گاهی عرف. گاهی خرافه. و گاهی کلیشه. سه نیرویی که توان فکری […]

دسته بندی :ایده و معجزه, تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۹ام خرداد ۱۳۹۷

جمله ای از ویکتور پینچاک

جمله ای از ویکتور پینچاک

در نوشته ی دیگری و تحت عنوان “سیاست؟” جمله ای از ویکتور پینچاک را نقل کرده بودم. حیفم آمد که نوشته ی مستقلی را به آن اختصاص ندهم و از او، یکتور پینچاک، به عنوان یک بزرگ نام نبرم. به گمانم این جمله تنها می تواند از عمق خرد و باور عمیق انسانی برخواسته شود […]

دسته بندی :جملات بزرگان, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۷ام خرداد ۱۳۹۷

سؤالی که باید از رؤیای خود بپرسیم

سؤالی که باید از رؤیای خود بپرسیم

اگر راغب بودید پیش از خواندن، این تمرین ساده را انجام دهید؛ حرکت شنا بر روی انگشتان دست. ابتدا فقط حالت این حرکت را بگیرید. اگر توانستید با هر پائین رفتن و بالا آمدن، یک انگشت از هر دست خود بکاهید. یعنی مجموعاً دو انگشت. تا آنجایی که می توانید پیش روید. حال که انجام […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۳ام خرداد ۱۳۹۷

زنگ بیدارباش خلاقیت

زنگ بیدارباش خلاقیت

بیزارم از یک فعل و خاص تر، سؤالاتی که شاخصه ی آن، این فعل است؛ داشتن. آیا مشکلی داری؟ دارم؟! مشکلات داشتنی نیستند که یا ما خریده باشیم و یا دیگری در دامان مان چپانده باشد. مشکلات هستند. همچون بودنِ خود ما؛ بخش طبیعی و جدایی ناپذیر زندگی مان. بیهوده است اگر به فکر نبودشان […]

دسته بندی :خ مثل خلاقیت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۲ام خرداد ۱۳۹۷

اگر می خواهید زیادتر بخوابید …

اگر می خواهید زیادتر بخوابید …

گاه خواب زیاد و واهمه از محتوای کسل کننده ی آن واکنشی است طبیعی به مجموعه عوامل کسل کننده ی بیداری؛ محیط کسل کننده، کارهای کسل کننده، آدم های کسل کننده، حرف های کسل کننده، و رفتارهای کسل کننده. محتوای خواب ما مستقیماً در هم تنیده و در ارتباط با محتوای بیداری مان است. یک […]

دسته بندی :روز نوشته ها, طراحی + 1

تاریخ انتشار نوشته:

۱۰ام خرداد ۱۳۹۷