چگونه فراتر از کسی که هستیم ظاهر شویم؟ | ۳ کلید طلایی برای یافتن پروژهٔ شخصی

پروفسور لیتل از رشتهٔ جدیدی به نام نظریهٔ خصیصه‌های آزاد انسان نام می‌برد و توضیح می‌دهد: همهٔ ما با یک دسته خصوصیات ذاتی زاده شده و یک سری دیگر از…
ادامه مطلب

اعترافات | راهی برای بهبود شخصی

گریزی نیست؛ تنها زمانی کیفیت زندگی‌مان بهبود پیدا می‌کند که روی بهبود شخصی‌مان سرمایه‌گذاری کنیم. گِرگ مک‌کیون هم بزرگ‌ترین دارایی ما برای اثربخشی در دنیا را «خودمان» می‌داند. ما هم…
ادامه مطلب
فهرست