نقش “توقف” در طراحی محتوای حرکتی دیجیتال

نقش “توقف” در طراحی محتوای حرکتی دیجیتال

پیش نوشت یک: در نوشته ی قبل، مقدمه ای کوتاه از مفهوم توقف را بیان کردم. در این نوشته سعی بر آن است تا از نقش آن در طراحی محتوای حرکتی دیجیتال سخن به میان آید. پیش نوشت دو: به دلیل نزدیکی معنایی دو مفهوم “توقف” و “مکث” و احتمال اشتباه شدن این دو مفهوم […]

تاریخ انتشار نوشته:

۳۰ام شهریور ۱۳۹۶

توقف هایی که در لحظه روی می دهند

توقف هایی که در لحظه روی می دهند

چگونه می توان مفهوم حرکت را بدون مفهوم توقف تصور کرد؟ توقف! توقف، یکی از ضروریاتی است که در مسیر حرکت  رخ می هد. توقف هایی که در لحظه روی می دهند و حرکات را غنا می بخشند. همان گونه که زندگی در جوار مرگ معنا می یابد؛ حرکت نیز در کنار توقف و توام […]

تاریخ انتشار نوشته:

۲۸ام شهریور ۱۳۹۶

معرفی خود: من یک حرکت نورد هستم!

معرفی خود: من یک حرکت نورد هستم!

سوار بر زورق کلمات، بی تاب و بی باک، بر تلاطم و تلالو امواج حرکات، عاشقانه سیر می کنم. با زورقم -هر چند چوبی، کوچک و شکسته است- امواج و ریتم جزر و مدشان را می نوردم؛ در ژرفای آن سرگردانی ام را می جویم و در جست و جویش، تازگی و پویایی خود را […]

تاریخ انتشار نوشته:

۲۶ام شهریور ۱۳۹۶

نقطه ی آغازی برای ورود به جهان فلسفه

نقطه ی آغازی برای ورود به جهان فلسفه

هر گاه، در میان قفسه های کتاب یک کتابفروشی پرسه می زنم، قفسه ای که بیشترین تعلل را در آن دارم، فلسفه است. با لذت کتاب ها را ورق می زنم و نام فیلسوفان بزرگ به وجد می آوردم. از فلسفه ی افلاطون و ارسطو گرفته تا نام نیچه، هوسرل و ویتگشتاین، همه و همه […]

تاریخ انتشار نوشته:

۲۵ام شهریور ۱۳۹۶

نیاز به اینکه خود شکل گیرد!

نیاز به اینکه خود شکل گیرد!

رهایش کن! کنترل دیگر بس است؛ مقاومت دیگر فایده ای ندارد. بگذار، آزادانه حرکت کند، کشف کند، اشتباه کند، بگرید و بخندد، زمین بخورد و بایستد، بسازد، ویران کند و در نهایت خود را شکل دهد. بگذار، مقتدرانه گام بردارد؛ تنفس کند و ضربان قلبش را احساس کند. تا به کی قصد داری او را […]

تاریخ انتشار نوشته:

۲۱ام شهریور ۱۳۹۶

ایده ی محتوای حرکتی: ۱ ضربدر ۵ مساوی با ۵

ایده ی محتوای حرکتی: ۱ ضربدر ۵ مساوی با ۵

از آنجایی که از همان دوران ابتدایی علاقه ای به ریاضی از خود نشان نمی دادم، در تحصیلات متوسطه، به این فکر افتادم که چطور می توان به جای تحمل رنج حفظ کردن جدول ضرب، آن را در قالب حرکات نمایشی، طراحی، ارائه و آموخت. شاید در نگاه اول، لقمه دور سر پیچاندن باشد؛ اما، […]

تاریخ انتشار نوشته:

۱۹ام شهریور ۱۳۹۶