فرمان توقف برای تفکر

فرمان توقف برای تفکر

زمان هایی که در فکر فرو می روم، اگر آگاه شوم که نفس این فکر کردن، حرکت کردن نیست (چون فکر کردن برایم مصداقی از حرکت است)، فرآیند تفکر را متوقف خواهم کرد. درست است که فرآیند تفکر الزاماً نباید دستاوردی در خارج ذهن برایمان داشته باشد، اما از طرفی هم لزومی ندارد که به […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۶ام دی ۱۳۹۶

چه چیز انسان را کامل می کند؟

چه چیز انسان را کامل می کند؟

با وجود آنکه چندان رغبتی به تماشای تلویزیون و برنامه هایش ندارم، اما گاهی با گذر از مقابل آن به سمت میز مطالعه ام جملاتی در گوشم زمزمه می شود. دیشب، در این گذر بی آنکه نام فیلم، داستان و شخصیت های آن را بدانم، این جمله را شنیدم: “قدرت وسیله ای ست که ضعف […]

دسته بندی :روز نوشته ها, صرفا تفکر

تاریخ انتشار نوشته:

۲۵ام دی ۱۳۹۶

تصورِ زبان حرکات با نیروی تفکر دیداری

تصورِ زبان حرکات با نیروی تفکر دیداری

قبلاً، صرفاً صحبت از کلمات بود. اما اکنون فهم زبان حرکات، مستلزم فهم زبان کلمات و زبان تصاویر، هر دو، می باشد. در انواع اندیشیدن آورده بودم که هر سه نوع تفکر گزاره یی، تجسمی و حرکتی با کدامیک در ارتباط است. هر چه بیشتر پیش می روم و غرق در رویای زبان حرکات می […]

دسته بندی :روز نوشته ها, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۲۴ام دی ۱۳۹۶

معیار سنجش حرکت

معیار سنجش حرکت

نمی دانم این حرف را برای چندمین بار تکرار می کنم. به هر حال، بار دیگر بدان اشاره دارم که: هر جا و هر گاه نشانی از حرکت بیابم رهایش نمی کنم. دیشب، طبق معمول، به کتابفروشی رفته بودم و هم چنان مثل همیشه، اول به سراغ قفسه ی فلسفه. عنوانی که بر روی جلد […]

دسته بندی :حرکت و زمان, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۳ام دی ۱۳۹۶

حرکات کششی: انعطاف پذیری جسم و ذهن

حرکات کششی: انعطاف پذیری جسم و ذهن

مسلماً، برای اجرای لذت بخش و صحیح فرم های حرکتی، نیازمند انعطاف جسمانی هستیم و حرکات کششی، قبل از اجرای فرم ها، پاسخگوی این نیاز خواهد بود. اگر صرفاً به انعطاف جسمانی توجه کرد همان چند حرکت ساده ی کششی کفایت خواهد کرد. اما، اگر به موازات انعطاف پذیری جسمانی، انعطاف پذیری ذهنی را نیز […]

دسته بندی :روز نوشته ها, فرم های حرکتی

تاریخ انتشار نوشته:

۲۱ام دی ۱۳۹۶

قدرتِ ضعف و ضعفِ قدرت

قدرتِ ضعف و ضعفِ قدرت

بی تظاهر و تصنع بگویم، میل شدید و عجیبی به قدرت دارم و شاید به همین خاطر باشد که کتاب “قدرت” نوشته ی برتراند راسل، یکی از معدود کتاب هایی است که از مرور و خواندن چندین باره اش خسته نمی شوم. در واقع، در اکثر مواقع برای رفع خستگی های روانم به این کتاب […]

دسته بندی :حرکت هوشمندانه, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۰ام دی ۱۳۹۶

از پرنده های آهنین تا نام هواپیما

از پرنده های آهنین تا نام هواپیما

روزگارانی پیش انسان با دو پایش سفر می کرد و جهان را قدم زنان می پیمود. اندیشید به دو پای ضعیف با ماهیچه های ضعیف. چه شد؟ اسب را رام ساخت. کم کم، ماشین را اختراع کرد. قطار را. هواپیما را. فضاپیما را. و شاید در آینده حرکت پیما را؛ برای سفر در فراسوی مرزهای […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۹ام دی ۱۳۹۶

انواع اندیشیدن: گزاره یی، تجسمی، حرکتی

انواع اندیشیدن: گزاره یی، تجسمی، حرکتی

اندیشه را می توان نوعی “زبان ذهن” دانست. با کمی تامل می بینیم که بیش از یک نوع زبان مطرح است. از میان شیوه های اندیشیدن، یکی به صورت سلسله جمله هایی ست که آدمی در ذهن خود می شنود؛ این شیوه را اندیشه ی گزاره یی می نامیم. در شیوه ی دیگری از اندیشیدن، […]

دسته بندی :روز نوشته ها, علم حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۸ام دی ۱۳۹۶

جمله ای از برتراند راسل

جمله ای از برتراند راسل

معمولاً، هر گاه فرصتی پیش بیاید، برخی از کتاب هایی که قبلاً مطالعه کرده ام را ورق می زنم و مرور می کنم. یکی از این کتاب ها، کتاب “قدرت”، نوشته ی برتراند راسل و ترجمه ی نجف دریابندری است. جمله ی زیر را از متن این کتاب برگزیده ام: “عواطف هر فردی در هر […]

دسته بندی :جملات بزرگان, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۶ام دی ۱۳۹۶

قانونِ اول حرکت، دوم تقویت

قانونِ اول حرکت، دوم تقویت

رویکرد رفتارگرایی دو نوع تقویت را به ما معرفی می کند؛ تقویت مثبت و تقویت منفی. در تقویت مثبت، محرکی خوشایند در پی رفتار مطلوب می آید. در تقویت منفی، محرکی ناخوشایند پس از رویداد رفتار مطلوب، توقف یا رفع می گردد. اثر هر دو تقویت، افزایش احتمال رفتار مطلوب است. با وجود آنکه، ارائه […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۵ام دی ۱۳۹۶