تصمیم‌گیری, مهارت‌های خاص تصمیم‌گیری

از ضرورت‌های تصمیم‌گیری قوی|کسی که گذشته را به یاد نمی‌آورد، مجبور می‌شود آن را تکرار کند

اگر زمانی را در روز برای انجام کاری هزینه نمی‌کنید که به تمرکز ذهنی نیاز دارد، شما فقیر هستید. به قول یک کارآفرین، با جسم‌تان کار می‌کنید و نه با ذهن‌تان.

ادامهٔ مطلب
ادبیات کلاسیک, تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری پیچیده|چرا کلاسیک‌ها را باید خواند؟

ما عادت داریم سریع به‌سراغ نتایج تصمیمات پیچیده برویم و از مسیری که به آنجا ختم شده عبور کنیم. اما گاهی، وقتی اهمیت موضوع بالا باشد، باید فیلم را روی دور کند بگذاریم.

ادامهٔ مطلب