تصمیم‌گیری

آن‌گاه که ارزش‌ها به یاری‌تان می‌آیند

گاهی اوقات یک آمادگی ذهنی و روانی می‌تواند تا حد زیادی از شدت استرس و دست‌پاچگی بکاهد و به ذهن این فرصت را بدهد تا متناسب با وضعتی که با آن روبه رو است مناسب‌ترین راه را پیش روی ما بگذارد.

ادامهٔ مطلب
تصمیم‌گیری, مهارت‌های خاص تصمیم‌گیری

به وقت تصمیم‌گیری | اینان به ندرت می‌توانند به تصمیم‌گیران موفقی تبدیل شوند

اگر ذهن‌مان را هم با دانش تصمیم‌گیری پُر کرده باشیم، این دیدگاه به تنهایی کیفیت تصمیم‌گیری ما را بهبود نمی‌بخشد.

ادامهٔ مطلب