• شکستِ امن

  وقتی ما نگاه و توجه خود را بر روی یک وظیفهٔ خاص متمرکز می‌کنیم، نسبت به هر آن‌چه خارج از آن قرار دارد کور می‌شویم.

 • آغازگر|قدرت شروع ناقص

  ما دوست داریم رهبری مصمم را بزرگ بشماریم، کسی که دست به تصمیمی دشوار می‌زند و پای آن می‌ماند، اما گاهی دوراندیشانه‌ترین تصمیم‌ها همان‌هایی هستند که بعداً وصله‌پینه می‌شوند.

 • سیستم‌سازی را یاد بگیرید

  جاش کافمن می‌گوید یکی از کارهای من این است که به افراد خلاق در سراسر دنیا آموزش بدهم که چگونه برای خود کسب‌وکاری سودآور،‌ لذت‌بخش و باثبات دست‌وپا کنند.

 • نگرشی که کسب‌وکار را پایدار و سودآور می‌کند

  پذیرا باشید. کسی که تصمیم می‌گیرد در کسب‌وکار فعالیت کند، باید یاد بگیرد گوش‌به‌زنگ و منعطف باشد.

 • وقتی که قانون نیست | یاد بگیریم پیش از اقدام تبرمان را تیز کنیم

  ما باید راهنمای شفاف و مشخصی برای تصمیم‌گیری و اقدام داشته باشیم؛ چه در تصمیمات شخصی و چه در فضای کسب‌وکار.