مستندات حاکی از این است که فیلم‌ها و کتاب‌هایی که خوب تدوین و ویراستاری شده‌اند، در چشم و مغزمان نفوذ می‌کنند.

هر بار که می‌خواهم تصمیمی بگیرم، به این فکر می‌کنم که قرار است یک کتاب منتشر کنم! و با همین سخت‌گیری به جانِ تصمیم‌گیری می‌افتم.

گزینهٔ نهایی می‌تواند ایده‌ای جاافتاده باشد که اصلا ذهن شما در ابتدا پیشنهاد نداده است.

همان‌طور که هر کتاب پیش از انتشار، از مسیر ویراستاری می‌گذرد، با هر تصمیم هم می‌توان چنین کرد: آن‌قدر هرس کرد که مطمئن شد گزینهٔ دیگری را نمی‌توان حذف کرد.

گرک مک‌کیون می‌گوید:

در زمان تصمیم‌گیری، شاید حذف گزینه‌ها ترسناک باشد، ولی حقیقت این است که حذف گزینه‌ها همان ماهیت تصمیم‌گیری است.