۱

روبرت گانتر:

نگاه شما به دنیا، بستگی به این دارد که از کدام سیاره آمده باشید.

۲

تحقیق نکردن و عدم توجه به شواهد و قرائن، قطعاً می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد. اما تکیهٔ صرف به شواهد و قرائن به عنوان تنها منبع تصمیم‌گیری نیز موجب ایجاد محدودیت در چارچوب‌های فکری می‌شود.

۳

سفیدی‌ها و سیاهی‌های زندگی همیشه آن‌قدر که باید شفاف و مشخص نیستند. بسیاری از موقعیت‌های زندگی، ‌خاکستری هستند و ما باید زندگی کردن در موقعیت‌های خاکستری را بیاموزیم.

۴

به نظرم گاهی حساسیت به خرج دادن، علی‌رعم ظاهرش، می‌تواند یک رفتار منفعلانه باشد.

۵

پیش یک دندان‌پزشک که بروید، مطمئناً توصیه‌هایی برای بهداشت دهان و دندان دارد. با یک روان‌شناس هم که صحبت کنید، ممکن است با رویکرد رفتاردرمانی،‌ رفتارهایی را برای درمان شما تجویز کند.

گمان می‌بریم توصیه‌های که می‌شنویم از نگاه یک متخصص است -که واقعاً چنین است- اما این چارچوب‌های فکری باعث می‌شوند که ما برخی راه‌حل‌ها را به کلی نبینیم.

شاید شنیدن بیت شعری از خیام و از زبان یک دندان‌پزشک برای درمان عجیب باشد، اما قابل اعتمادتر است!

اگر از یک اقتصاددان درخواست مشاورهٔ سرمایه‌گذاری کنید، احتمالاً، پنج بازار رایج سرمایه‌گذاری را تحلیل و به شما پیشنهاداتی می‌دهد. این صرفاً نوعی سرمایه‌گذاری از نگاه یک اقتصاددان است. ترجیح می‌دهم با کسی به گفتگو بنشینم که اقتصاددانِ صرف نباشد.

۶

این‌طور به نظر می‌رسد که رفتارها و کلام‌های عجیب -نظیر یک بیت شعر از خیام از زبان یک دندان‌پزشک- ترسناک باشند، اما بهتر است بپذیریم گاهی آن‌چه واقعاً می‌تواند ترسناک باشد، نگاه‌های محدودکننده است.

۷

برگردیم به اول متن و روبرت گانتر:

انتقال تصمیم، از یک چارچوب فکری به چارچوب و فضایی متفاوت، کمک می‌کند از مسئله فاصله بگیرید و بدین ترتیب ممکن است راه‌حل‌های بهتری پیش رویتان قرار گیرد.