زمان‌هایی هم هست که بهتر است سرعت روند تصمیم‌گیری را افزایش دهیم. این به معنای شتاب‌زدگی نیست؛ مسئله، زمان است.