جاش کافمن می‌گوید یکی از کارهای من این است که به افراد خلاق در سراسر دنیا آموزش بدهم که چگونه برای خود کسب‌وکاری سودآور،‌ لذت‌بخش و باثبات دست‌وپا کنند.