ما دوست داریم رهبری مصمم را بزرگ بشماریم، کسی که دست به تصمیمی دشوار می‌زند و پای آن می‌ماند، اما گاهی دوراندیشانه‌ترین تصمیم‌ها همان‌هایی هستند که بعداً وصله‌پینه می‌شوند.