در نگاه اول،‌ اختلاف تنها از یک جمله تا جمله بعدی است. در بلندمدت،‌ این اختلاف ناچیز، دو مقصد کاملاً متفاوت است.