گاهی فقط باید به خودتان یادآوری کنید که تصمیم‌تان چه بوده، به جای این‌که تصمیم جدیدی بگیرید.