چگونه فراتر از کسی که هستیم ظاهر شویم؟ | ۳ کلید طلایی برای یافتن پروژهٔ شخصی

پروفسور لیتل از رشتهٔ جدیدی به نام نظریهٔ خصیصه‌های آزاد انسان نام می‌برد و توضیح می‌دهد: همهٔ ما با یک دسته خصوصیات ذاتی زاده شده و یک سری دیگر از…
ادامه مطلب
فهرست