دو مفهوم فعالیت و اشتغال

اریک فروم در کتاب “داشتن یا بودن” یک تفاوت بنیادی را بین دو مفهوم فعالیت و اشتغال قائل است. تفاوتی که با دو اصطلاح غیر بیگانه و بیگانه مشخص می شود. “در فعالیت بیگانه شده در حقیقت من خود کاری انجام نمی دهم بلکه نیروهای درونی و بیرونی مرا وادار به کار می کنند و […]

چیزی بگو!

چیزی بگو!

در خواب بودم که دوستم به دیدارم آمد. گفت: دوست دارم کمی قدم بزنیم. در حال قدم زدن سکوت کرده بودم و او گفت: بهنام. چیزی بگو. من هم گفتم: گفتنی ها خسته ام کرده اند، هم چنان که شنیدنی ها اما دلم هم می گوید و هم می شنود! گریه ها ناتوانم کرده اند، […]

فرهنگ فارسی عمید

فرهنگ فارسی عمید

در میان کتاب هایم، کتابی که بیشترین رجوع را به خود اختصاص داده، کتاب “فرهنگ فارسی عمید” است. این کتاب همراه همیشگی دیگر کتاب هایی ست که در حین مطالعه یشان هستم. کتابی کوچک و ارزشمند که یاری رسان من در تلفظ صحیح کلمات، معنای آن ها، افزایش دایره ی واژگانم و مهم تر در […]

مهارت جایگزینی

مهارت جایگزینی

فکر می کنم تا به حال کلمه ی ابهام آمیز و گیج کننده ی “چیزی” را زیاد در گفته ها شنیده و در نوشته هایمان هم خوانده ایم. خودم هم زیاد به کار برده ام. یک بار در این فکر بودم که آیا با جایگزین کردن کلمه ی مناسب تری -حداقل در بعضی موارد-  به […]

تجربه ی خواندن کتاب های داستانی

تجربه ی خواندن کتاب های داستانی

امروز کتاب “انسان ها” را تمام کردم. و چه تجربه ی لذت بخشی بود. تجربه ی یک حال خوب. تجربه ی یک آرامش وصف ناشدنی. تجربه ی یافتن و به دست آوردن دو باره ی همراهِ گمشده ام تمرکز. تجربه ی کنار زدن حصارهای اضطراب و افسردگی که به دورت پیچیده شده بودند. تجربه ی […]

هدیه ای از یک دوست

هدیه ای از یک دوست

کتاب “انسان ها” را از یک دوست هدیه گرفته ام. هدیه ای که از راه دور برایم فرستاده شده است. و چقدر چنین دوستانی ارزش مند هستند. ارزشی که از بودن لذت بخش آن ها تجربه می شود. با خود عهد بسته بودم که دیگر قبل از انجام فعالیتی -البته نه هرنوع فعالیتی- حرفی از […]

هنر ترکیبی تای چی

هنر ترکیبی تای چی

در نوشته ی قبل توضیحی در رابطه با اتنخاب عنوان هنر ترکیبی داده ام و دیگر نیازی نیست آن را دو باره در اینجا تکرار کنم. از آنجایی که هنر ترکیبی کاراته در طیف سختِ بیرونی قرار می گیرد، تمایلی شدیدی پیدا کرده بودم تا طیف نرمِ درونی را هم تجربه کنم. این تصمیم را […]

هنر ترکیبی کاراته

هنر ترکیبی کاراته

هنوز هم برایم جای سوال است که کاراته، تای چی و کلاً این نوع از مفاهیم در چه گروهی دسته بندی می شوند. ورزش، علم و یا هنر. شاید سوال مسخره ای به نظر آید چون این دسته مفاهیم را -حداقل در کشور ایران- در گروه ورزش قرار داده، می شناسند و گاهی حتی تاکید […]

حرکات موزون و حرکات نمایشی

حرکات موزون و حرکات نمایشی

شاید هنوز هم در ذهن مان تداعی مناسبی از حرکات موزون شکل نگرفته باشد. رقاص و رقصنده دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند. رقصنده، نوعی لذت اجرای حرکات نرم را به نمایش می گذارد در حالیکه رقاص، خوشی یک سری حرکات مضحک. همان طور که شنیدن نام حرکات نمایشی هم برایمان حرکات یک موتور سوار، یک […]

اشخاص، مفاهیم، تجربه های واقعی

اشخاص، مفاهیم، تجربه های واقعی

فروم در کتاب “انقلاب امید”، ترجمه ی مجید روشنگر و از انتشارات مروارید نوشته است: “… این انقلاب فرهنگی را باید کسانی پایه گذاری کنند که بر این عقیده باشند که آنچه اهمیت دارد اندیشه ها و مفاهیم نیستند، بلکه مهم واقعیت تجربه ی انسانی است که مفاهیم و اندیشه ها در آن ریشه دوانده […]