دو جمله از ژان ژاک روسو در باب تربیت

دو جمله از ژان ژاک روسو در باب تربیت

شاید تا کنون نام ژان ژاک روسو و کتاب “امیل“ او در رابطه با تربیت به گوش تان تصادم کرده باشد و اگر آن کتاب را از مقابل دیدگان و قوه ی تفکرتان گذرانده باشید، به احتمال قوی مؤید آن خواهید بود که در عین سادگی و زیبایی چه عمقی از محتوا در آن نهفته […]

دسته بندی :جملات بزرگان, روز نوشته ها, ژان ژاک روسو

تاریخ انتشار نوشته:

۵ام اسفند ۱۳۹۶

آینده ی شیوه های درمانی اختلال های روانی

آینده ی شیوه های درمانی اختلال های روانی

از آنجایی که فکر می کنم در آینده اختلال های روانی مرز اختلال های جسمانی را می گسلد، بنابراین، بخشی از محتوای حرکتی تحت عنوان حرکت درمانی، به درمان این اختلال ها اختصاص خواهد یافت و این به حدی برایم جدی است که شاید حدی برایش قابل تصور نباشد. به نظرم حوزه ی تصویر در […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۳ام اسفند ۱۳۹۶

حرکت به مثابه ی درمان است

حرکت به مثابه ی درمان است

۱ درمان ضعف هایمان را به ما گوشزد می کند و حرکت نیز از ضعف هایمان پرده برمی دارد. ۲ گاهی درمان گروهی است و گاهی فردی و حرکت نیز مستلزم آن است که گاهی با عناصر انزواطلبی آغشته گردد و گاهی با عناصر اجتماع طلبی. ۳ هر دردی، درمانی دارد و هر درمانی، قوانینی. […]

دسته بندی :حرکت درمانی, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲ام اسفند ۱۳۹۶

دو رویداد در پی آزادی عصر حاضر

دو رویداد در پی آزادی عصر حاضر

می گویند حرکت، مکتب عشق است. نه، به نظرم عشق همچون عقل و در کنار آن فقط دو نیروی اساسی حرکت هستند و گرنه حرکت، مکتب آزادی است و به گفته ی اریک فروم: “عشق چیزی نیست جز فرزند آزادی.” عقل را راهنمای مسیر حرکت می دانند و عشق را نیروی محرک آن. و اما […]

دسته بندی :روان کاوی حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۳۰ام بهمن ۱۳۹۶

چگونه ایده ها به ذهن خطور می کنند؟

چگونه ایده ها به ذهن خطور می کنند؟

آیا خیال کرده اید بی هیچ گونه حرکتی ایده ها به سمت تان هجوم می آورند؟ خیر. خیال خامی است. تا حرکتی از جانب شما رخ ندهد هیچ ایده ای را شکار نخواهید کرد. حداقل لازم است قلابی را در آب بیندازید. دیروز عاطل و باطل مانده بودم و وقت نیز با بطالت و کسالتی […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۸ام بهمن ۱۳۹۶

این انتخاب من است، انتخاب شما چیست؟

این انتخاب من است، انتخاب شما چیست؟

مدتی است سبد خریدم را فقط کتاب تشکیل می دهد؛ نه یکی، نه دو تا، بلکه چندین جلد کتاب. چنین سبدی که پوششی برای اثربخشی و زیبایی فکر می باشد، پسندیده است با این حال خوب است گاه گداری هم به پوشش و زیبایی تن اهمیت داد. یک پیراهن، یک شلوار و یک جفت کفش. […]

دسته بندی :روز نوشته ها, کتاب و کتابخوانی

تاریخ انتشار نوشته:

۲۶ام بهمن ۱۳۹۶

قُوه ای که نیروی محرک شما خواهد بود

قُوه ای که نیروی محرک شما خواهد بود

اگر هیچ ایده ای در واقع ندارید؛ هیچ مشوقی در آغاز ندارید؛ هیچ مأوایی در زندگانی ندارید؛ هیچ  رضایتی در دل ندارید؛ و در نهایت اگر هیچ انگیزاننده ای برای حرکت ندارید؛ ناامید نباشید. کافی ست به قوه ی تخیل خود رجوع کنید، در آن جستجو کنید، بدان اعتماد کنید و اجازه دهید محتوای آن، […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۴ام بهمن ۱۳۹۶

در تساوی هم برد و باخت مطرح است!

در تساوی هم برد و باخت مطرح است!

بگذارید با یک مثال آغاز کنم. اگر در بازی و مسابقات فوتبال مداقّه کنیم، پر واضح است که برد و باخت تنها زمانی معنا می یابد که تیمی نسبت به تیم مقابل گل های بیشتری را روانه دروازه کرده باشد؛ و البته نه دروازه ی خودی. حال در نظر آورید که نتیجه، یک به یک مساوی […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۳ام بهمن ۱۳۹۶

چطور می توان تقویت کرد بی آنکه تثبیت شد؟

چطور می توان تقویت کرد بی آنکه تثبیت شد؟

شاید شما هم با صحنه هایی مواجه شده باشید که در آن برای یاری رساندن به فردی دیگر دچار شک و تردید شوید و در آن لحظه با خود کلنجار روید که بالاخره کمک کنم یا نکنم؟ و اگر قرار است کمکی کنم، چگونه باشد؟ منظور از کمک صرفاً کمک مالی نیست؛ بل، یک محبت […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۱ام بهمن ۱۳۹۶

شاید درمان تان این باشد

شاید درمان تان این باشد

به نظرم گاهی چنان دردهایمان را بزرگ جلوه می دهیم که در نهایت و به اجبار ما را به سمت درمان های بزرگ رهنمون می سازد. می توان به نوعی از درمان هم توجه داشت؛ درمان هایی که با یک حرکت کوچک و گام برداشتن کوتاه آغاز می گردد. در واقع شاید بتوان گفت که […]

دسته بندی :حرکت درمانی, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۹ام بهمن ۱۳۹۶