هنر و انواع نوشتن

هنر و انواع نوشتن

هنر نویسندگی، در هم تنیده با کلمات است و مصدر نوشتن وصفش می کند. اما نوشتن می تواند مصداق های دیگری هم داشته باشد: شعر، نوعی نوشتن با کلمات ریتمیک است و مصدر سرودن وصفش می کند. نقاشی، نوعی نوشتن با رنگ هاست و مصدر کشیدن وصفش می کند. عکاسی، نوعی نوشتن با تصاویر است […]

دسته بندی :روز نوشته ها, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۹ام دی ۱۳۹۶

دَه حرکتِ برگزیده از یک عاشقانه ی آرام

دَه حرکتِ برگزیده از یک عاشقانه ی آرام

کتاب “یک عاشقانه ی آرام”، نوشته ی نادر ابراهیمی، کتابی ست سرشار از حرکت؛ چه در متن کتاب و چه در متن زندگی. دَه حرکتِ زیر را از یک عاشقانه ی آرام برگزیده ام: ۱ در بی زمانیِ عشق، حرکت، جوهر است و تجزیه ناپذیر از نَفسِ عشق. ۲ باد، وقتی لَتِ درِ بازی را […]

دسته بندی :روز نوشته ها, کتاب و کتابخوانی

تاریخ انتشار نوشته:

۷ام دی ۱۳۹۶

حرکت یا تنبلی در حرکت؟

حرکت یا تنبلی در حرکت؟

تفاوتی میان این دو جمله نیست: بر زبان جاری ساختن “ورّاجی های مکرر ابلهانه”. گوش سپردن به “ورّاجی های مکرر ابلهانه”. چه گوینده باشیم و چه شنونده، هر دو جمله از جنس عادت است؛ و از پی عادت، تنبلی در حرکت. آنجا که از حرکت گریزان شویم، روی می آوریم به ندارم ها؛ کار ندارم، […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۶ام دی ۱۳۹۶

لحظات خشم و حفظ حرمت کلمات

لحظات خشم و حفظ حرمت کلمات

کلمات، زاده ی انسان اند و پرورده ی آن. سهم مان، شاید، در زاییدن شان کم رنک، اما، یقیناً، در پروراندن شان پر رنگ خواهد بود. باید کلمات را پروراند؛ در آغوش خود و با نوازش خود، با مِهر و محبت، با عشق و عطوفت خود. چنانچه خود را؛ با ارده به “بار آمدنِ” خود […]

دسته بندی :روز نوشته ها, کلمات

تاریخ انتشار نوشته:

۵ام دی ۱۳۹۶

جمع بندی اولیه از محتوای حرکتی

جمع بندی اولیه از محتوای حرکتی

آنچه تا کنون از محتوای حرکتی دریافته ام را در ذیل -البته، مختصر و بدون اولویت بندی مشخص- جمع بندی کرده ام: ۱   فهمِ فرم های حرکتی نه الزاماً هنرهای رزمی و هنرهای موزون؛ بلکه آنچه ردِپا و نشانی از فرم و حرکت در آن قابل مشاهده باشد. نمی دانم؛ گمان می کنم در هنر، […]

دسته بندی :روز نوشته ها, محتوای حرکتی

تاریخ انتشار نوشته:

۳ام دی ۱۳۹۶

چه تعداد کفایت می کند؟

چه تعداد کفایت می کند؟

تا آنجایی که حافظه ام یاری می دهد، گمان می کنم به فرم های حرکتی، کم اشاره نکرده باشم. و شاید مهم ترین اشاره ای که داشته ام: “فرم های حرکتی منبع الهام قدرتمندی برای طراحی محتوای حرکتی به واسطه ی تسلط به زبان حرکات است.” و اما سوالی که مطرح است: فراگیری چه تعداد […]

دسته بندی :روز نوشته ها, فرم های حرکتی

تاریخ انتشار نوشته:

۲ام دی ۱۳۹۶

لذت تمرین: قبل از آن و بعد از آن

لذت تمرین: قبل از آن و بعد از آن

پنج حرکتِ قبل از تمرین: ۱ حتماً دوش ۲ نوشیدن قهوه ۳ لباس های شسته ۴ نظافت محل تمرین ۵ پنج دقیقه قدم زدن و مرور ذهنی تمرین   پنج حرکتِ بعد از تمرین: ۱ یک دقیقه دراز کشیدن و مرور ذهنی تمرین ۲ خوردن موز ۳ نظافت محل تمرین ۴ دوش در زمان مناسب ۵ شستن لباس ها

دسته بندی :تمرین, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۳۰ام آذر ۱۳۹۶

سرچشمه ی شیرینی حرکت واقعی

سرچشمه ی شیرینی حرکت واقعی

سرچشمه ی شیرینی حرکت واقعی آن زمانی است که: سپرِ ترس را می اندازی، و سینه سپر، در مسیر رویاهایت جولان می کنی. سر کلاس نخبه ترین معلمان عدم تمرکز، حضور نمی یابی؛ خصوصاً، معلمی چون تلویزیون. از کنار زمان به فراسوی مرزهای زمان روانه می شوی و بی زمانی را در آغوش می گیری. تمام […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۹ام آذر ۱۳۹۶

گفتمان حرکت نورد با کودکِ قلّک به دست

گفتمان حرکت نورد با کودکِ قلّک به دست

روز تولدش بود و برایش هدیه ها آورده بودند. یکی از هدیه ها، به چه زرنگیِ کودک منشانه ای. یک قلک با نوشته ای رویش، مطبوع؛ کمتر از تراول، ممنوع! کودک، شوق زده قلک را برداشت و به سوی حاضرین روانه شد. هر کس به سهم خود برایش یک تراول در داخل آن قلک می […]

دسته بندی :روز نوشته ها, گفتمان حرکت نورد با

تاریخ انتشار نوشته:

۲۸ام آذر ۱۳۹۶

گامی فراتر از واقعیت

گامی فراتر از واقعیت

قبلاً هم آموزه ای از یک معلم را بر روی این صفحه آورده بودم. اکنون، دوباره می خواهم تکرارش کنم: “اگر می خواهی ۲۰ بگیری برای ۲۲ بخوان.” او خوب شناخته بودم که دو نمره بالاتر را پیشنهاد داده بود. شاید نمره ی بیست، کمال طلبی باشد، اما چنین طلبِ کمالی را دوست می دارم. […]

دسته بندی :با کلمات از حرکات, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۷ام آذر ۱۳۹۶