هواپیما، فضاپیما، حرکت پیما

هواپیما، فضاپیما، حرکت پیما

تا کنون هواپیما را دیده ایم و احتمالاً مسافر آن هم بوده ایم. هم چنین، با وجود آنکه ممکن است هنوز تجربه ی سفر کردن با فضاپیما نصیب مان نشده باشد؛ اما، رسانه ها و منابع اطلاعاتی نظیر: اینترنت، کتاب، تلویزیون و حتی یک گفت و شنود ساده، دانش و شناختی -هرچند اندک- از فضاپیما، […]

جلب توجه همگان در رطلِ حرکات

جلب توجه همگان در رطلِ حرکات

از همان اوان کودکی، تمایل عجیبی به جلب توجه دیگران داشتم. گاهی خود را در نقش یک گلادیاتور در صحنه ی نبرد رومی ها تصور می کردم؛ و گاهی در مسیر بازگشت از مهد، بعد از پیاده شدن از سرویس، در عالم خیال غرق می شدم؛ تا آنجایی که هر گاه به خانه می رسیدم، […]

بنیان نهادن اندیشه ای نو

بنیان نهادن اندیشه ای نو

این سوال مرا به نوشتنِ این نوشته مجاب کرد که چطور می توان اندیشه ای را بنیان نهاد بدون اینکه اندیشه ای دیگر را تخریب کرد؟ فکر می کنم اندیشه ی نو باید از چنان پتانسیل و ظرفیت بالقوه ای برخوردار باشد که تمرکز بر روی همان ظرفیت، آن را از تخریب سایر اندیشه ها […]

آیندگان، مغزهای دیجیتالیته و زبان حرکات

آیندگان، مغزهای دیجیتالیته و زبان حرکات

نمی دانم. هنوز هم نمی دانم چه موجوداتی خواهند بود و چه نامی بر آن ها خواهند نهاد. بنابراین، شاید، آیندگان مناسب ترین واژه ای باشد که می توان به کار برد. آیندگانی که طی یک فرآیند، مغزهایشان دیجیتالیته خواهد شد. صفحه ی دیجیتال دیگر بر روی ابزارهای الکترونیکی پدیدار نمی شود؛ بلکه، در فضای […]

شناختی اجمالی از محتوایِ حرکتیِ آموزشی و دو پرسش اساسی

شناختی اجمالی از محتوایِ حرکتیِ آموزشی و دو پرسش اساسی

قبلاً، در اینجا، به اختصار فرآیند شکل گیری محتوای حرکتی را توضیح داده ام. در آنجا نوشتم که یک محتوای حرکتی برمبنای سه اصل استقرار، حرکات و ریتم حرکتی استوار است. این سه اصل، سه اصل کلی ای است که در شکل گیری، تولید و عرضه ی هر نوع از محتوای حرکتی، نقش اصلی و […]

تئوری حرکت چه می گوید؟

تئوری حرکت چه می گوید؟

می گوید: “آنچه شکل می گیرد، بواسطه ی حرکت است.”

مایلم چگونه عشقی را تجربه کنم

مایلم چگونه عشقی را تجربه کنم

با هم و در کنار هم، ساختن را آغاز می کنیم. از زیر سقف آسمان و ابرهای آبستن گشته اش، از میان جامه های سبز رنگ جنگل و درختانش و از برهنگی بیابان و ماسه هایش، می گذریم و لذت می بریم. بادها و طوفان ها، آب ها و سیلاب ها، کوه ها و دره […]

جمله ای از آندره ژید

جمله ای از آندره ژید

مانده بودم که از میان جملات آندره ژید کدام یک را انتخاب کنم و در اینجا قرار دهم. تصمیم داشتم مجموعه جملاتی را در اینجا بنویسم؛ اما، انتخابم جمله ی زیر است: “ضرورت انتخاب، همیشه، برایم تحمل ناپذیر بود؛ انتخاب، در نظرم، بیش از آنکه برگزیدن باشد، طردِ چیزهایی بود که برنمی گزیدم.” پی نوشت: […]

همه چیز، پیوسته در حرکت است

پیوسته در حرکت بودن و آناتِ زندگی را غنیمت شماردن. پیوسته فرسوده شدن و نو شدن؛ آن گاه که در لحظه لحظه های زندگی بین آن دو در نوسانیم؛ تا در نهایت، زندگی را جز فرسودگی و مرگ را جز نو شدن، گونه ای دیگر تجربه نکنیم. پیوسته شب و روز از پی هم آمدن؛ […]

زبان نوشتاریِ گوگل در قرن ۲۵

زبان نوشتاریِ گوگل در قرن ۲۵

اکنون، گوگل، در حال گنجاندن کلمات در درون خویش است. کلماتِ نوشته های از پیش چاپ شده؛ نوشته های در حال چاپ؛ نوشته هایی که مستقیماً بر روی صفحه ی گوگل منتقل می شوند؛ همه و همه. این کار قرن ها به طول می انجامد. اما، زمانی فرا خواهد رسید که گوگل فعالیت تازه ای […]