قدرتِ ضعف و ضعفِ قدرت

قدرتِ ضعف و ضعفِ قدرت

بی تظاهر و تصنع بگویم، میل شدید و عجیبی به قدرت دارم و شاید به همین خاطر باشد که کتاب “قدرت” نوشته ی برتراند راسل، یکی از معدود کتاب هایی است که از مرور و خواندن چندین باره اش خسته نمی شوم. در واقع، در اکثر مواقع برای رفع خستگی های روانم به این کتاب […]

دسته بندی :حرکت هوشمندانه, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۰ام دی ۱۳۹۶

از پرنده های آهنین تا نام هواپیما

از پرنده های آهنین تا نام هواپیما

روزگارانی پیش انسان با دو پایش سفر می کرد و جهان را قدم زنان می پیمود. اندیشید به دو پای ضعیف با ماهیچه های ضعیف. چه شد؟ اسب را رام ساخت. کم کم، ماشین را اختراع کرد. قطار را. هواپیما را. فضاپیما را. و شاید در آینده حرکت پیما را؛ برای سفر در فراسوی مرزهای […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۹ام دی ۱۳۹۶

انواع اندیشیدن: گزاره یی، تجسمی، حرکتی

انواع اندیشیدن: گزاره یی، تجسمی، حرکتی

اندیشه را می توان نوعی “زبان ذهن” دانست. با کمی تامل می بینیم که بیش از یک نوع زبان مطرح است. از میان شیوه های اندیشیدن، یکی به صورت سلسله جمله هایی ست که آدمی در ذهن خود می شنود؛ این شیوه را اندیشه ی گزاره یی می نامیم. در شیوه ی دیگری از اندیشیدن، […]

دسته بندی :روز نوشته ها, علم حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۸ام دی ۱۳۹۶

جمله ای از برتراند راسل

جمله ای از برتراند راسل

معمولاً، هر گاه فرصتی پیش بیاید، برخی از کتاب هایی که قبلاً مطالعه کرده ام را ورق می زنم و مرور می کنم. یکی از این کتاب ها، کتاب “قدرت”، نوشته ی برتراند راسل و ترجمه ی نجف دریابندری است. جمله ی زیر را از متن این کتاب برگزیده ام: “عواطف هر فردی در هر […]

دسته بندی :جملات بزرگان, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۶ام دی ۱۳۹۶

قانونِ اول حرکت، دوم تقویت

قانونِ اول حرکت، دوم تقویت

رویکرد رفتارگرایی دو نوع تقویت را به ما معرفی می کند؛ تقویت مثبت و تقویت منفی. در تقویت مثبت، محرکی خوشایند در پی رفتار مطلوب می آید. در تقویت منفی، محرکی ناخوشایند پس از رویداد رفتار مطلوب، توقف یا رفع می گردد. اثر هر دو تقویت، افزایش احتمال رفتار مطلوب است. با وجود آنکه، ارائه […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۵ام دی ۱۳۹۶

مهمترین مانع حرکت

مهمترین مانع حرکت

از میان تمامی موانعِ حرکت که بر روی کاغذ نوشته بودم، نه در همگی، بل در بیشتر آنها ردِپایی از ترس به چشم می آمد و بر آن شدم که از ترس به عنوان مهمترین عامل و مانع حرکت یاد کنم. در ابتدا لازم است تفاوت قائل شویم میان ترس و اضطراب؛ منبع ترس، مشخص، […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۴ام دی ۱۳۹۶

دو نیروی اساسیِ حرکت

دو نیروی اساسیِ حرکت

نمی توان از حرکت گفت و نوشت، اما از چگونگی حرکت، حرفی، سخنی و اندیشه ای به میان نیاورد. مفهوم حرکت، همچون بسیاری مفاهیم، در هم تنیده و در ارتباط با مفاهیم دیگر است. هرگاه خواهان آن شدیم که یک حرکت را آغاز کنیم، برای سازنده بودن و بارور بودن آن لازم است دو نیروی […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۴ام دی ۱۳۹۶

زبان حرکات، فراتر از تصویرسازیِ صرفِ مفاهیم

زبان حرکات، فراتر از تصویرسازیِ صرفِ مفاهیم

اوایل که روان شناسی را مطالعه می کردم، به شدت تحت تاثیر رویکرد رفتارگرایی، خصوصاً، نظریات اسکینر قرار گرفته بودم؛ یک رفتارگرایِ شدیدِ متعصب. کمی که بیشتر در روان شناسی پیش رفتم و دقیق تر شدم، روان کاوی و نظریات نو روان کاوان، برایم جالب تر و آموزنده تر آمد. با این وجود در نظر […]

دسته بندی :روز نوشته ها, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۲ام دی ۱۳۹۶

ادراک حرکت بر مبنای روان شناسی گشتالت

ادراک حرکت بر مبنای روان شناسی گشتالت

روان شناسان گشتالت به مبحث ادراک، خصوصاً ادراکِ حرکت، توجه شایانی داشتند و بر این باور بودند که تجربه های ادراکی مبتنی بر طرح هایی هستند که محرک و سازمان تجربه آنها را شکل می دهد. (زمینه ی روان شناسی هیلگارد/ اتکینسون/ محمدنقی براهنی) به نظر آنها، یک مجموعه در قالب کل، چیزی متفاوت از […]

دسته بندی :روز نوشته ها, علم حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۱ام دی ۱۳۹۶

آرشیوِ تعاریف عشق

آرشیوِ تعاریف عشق

با وجود آنکه مدت هاست کلافِ روابط عاطفی خود را با مجموعه هایی از داشتنِ خارج از حیطه ی زیستن، پاره کرده ام، اما نتوانستم بر میل خود به داشتن چنین آرشیوی چیره شوم. این آرشیو، داشتنی ست از جنسِ سکون، نه از جنس رکود؛ سکونی که در لایه های عمیق تر آن، حرکت در جریان […]

دسته بندی :تعریف عشق, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۰ام دی ۱۳۹۶