آرمان های سرزمین تصویر از زبان پادشاه حرکت

آرمان های سرزمین تصویر از زبان پادشاه حرکت

ما آمده ایم و روزی هم خواهیم رفت. چون پیشینیان که آمدند، ویران کردند، ساختند و در نهایت همه چیز را وانهادند و رفتند. ما برای ویرانی نیامده ایم؛ بلکه، ساختن را آرمان خود قرار داده ایم. ما سرزمین خویش را بنیان می نهیم و جامعه ی خود را شکل خواهیم داد. جامعه ای در […]

از صفر تا دهِ زندگی

از صفر تا دهِ زندگی

صفر: پوچی نیست؛ بلکه، آغاز هستی است. یک: به وجود آمدن تمایزی منحصر به فرد. دو: تجربه ی رابطه ی مشترک دو نفره. سه: عشق. عشق. عشق. چهار: عاشقانه ای از چهار فصل سال. پنج: انزواطلبی. شش: فعالیت و روابط اجتماعی. هفت: اوج خلاقیت. پرواز کردن.شکوفا شدن. هشت: فرود آمدن برای یاد دادن پرواز به […]

پیام ذهنی (۱): پیشگیری از بیماری ذهن

پیام ذهنی (۱): پیشگیری از بیماری ذهن

پیش نوشت: این قبیل نوشته های کوتاه را می توان چیزی شبیه پیام های بازرگانی در میان برنامه های تلویزیون در نظر گرفت.   ” برای پیشگیری از بیماری ذهن، لازم است که در لحظه لحظه های زندگی هشیار باشیم؛ و برای هشیار بودن چاره ای جز فعالیت و تمرکز بر انجام آن ها نداریم.“ […]

محتوای حرکتی دیجیتال: طراحی شکسته و طراحی خمیده

محتوای حرکتی دیجیتال: طراحی شکسته و طراحی خمیده

از آنجایی که بارها بدان اشاره کرده ام که فرم های حرکتی ملهمِ محتوای حرکتی می باشد، در این نوشته و نوشته های آتی سعیم بر آن خواهد بود که نقش فرم های حرکتی را کمی جزئی تر بررسی و واکاوی کنم. به طور کلی، حرکات نرم و حرکات سخت که در قالب فرم های […]

راز ماندگاری حرکات

راز ماندگاری حرکات

گاهی اوقات به این موضوع فکر می کنم که راز ماندگاری یک فعالیت، شرکت، برند و حتی یک انسان به چه مولفه ها و ویژگی هایی بستگی پیدا دارد. مسلماً، در این زمینه ها سواد گفتاری و نوشتاری چندانی ندارم و لذا نمی توانم سخنی به میان آورم. اما با این حال از فکر کردن […]

آنگاه که پا به سرزمین تصویر می نهند …

آنگاه که پا به سرزمین تصویر می نهند …

آنگاه که پا به سرزمین تصویر می نهند، با گردشگرنوازی بسیار، خوشامدگویی را پیشکش آنان می کنند. پادشاه حرکت می داند که چه جور شخصیت هایی در این سرزمین گام می گذارند. زیرا بر این باور است که سرزمینش ارضا کننده و پاسخ دهنده ی هر نیازی نیست؛ و اینکه سرزمینش، ظرفیت برآوردن چه نیازهایی را […]

اقتدارِ یک قدرت هنری

اقتدارِ یک قدرت هنری

بگذارید این نوشته را با تعریف برتراند راسل از عشق به قدرت آغاز نمائیم. راسل در کتاب “قدرت”  می نویسد: “عشق به قدرت، در وسیع ترین معنای کلمه، یعنی میل به پدید آوردن آثار مورد نظر در جهان بیرونی. خواه انسانی باشد و خواه غیر انسانی.” هم چنین، اگر در کتاب مداقّه شود، سه مورد […]

نقشه راه شکل گیری، تولید و عرضه ی محتوای حرکتی دیجیتال

نقشه راه شکل گیری، تولید و عرضه ی محتوای حرکتی دیجیتال

قبل از آوردن نقشه راه لازم به ذکر است که گذر از یک مرحله به مرحله ی دیگر، به معنای کنار نهادن مرحله ی قبل نیست؛ بلکه، فقط نقش مرحله ی قبلی نسبت به مرحله ی فعلی کم رنگ تر می شود. و چه بسا بودن در مرحله ی پنج، مستلزم فعالیت در هر پنج […]

فعالیت های توام با عشق و تفاوت دو عشق آغازین و راستین

فعالیت های توام با عشق و تفاوت دو عشق آغازین و راستین

پیش نوشت یک: این نوشته (همانند چند نوشته دیگر) در دسته ی چرندیات قرار می گیرد. آن هم از این جهت که از طرفی نه خودم تفکر وسواس گونه ای برای انتشار برخی مطالب داشته باشم و از طرف دیگر نه مخاطب و خواننده ی این جنس از نوشته ها، چنین مطالبی را جدی پندارد. […]

رنگ سبز-آبی: معرف و تداعی کننده یک قدرت هنری

رنگ سبز-آبی: معرف و تداعی کننده یک قدرت هنری

پیش نوشت یک: قبلاً، در اینجا، نامی از قدرت هنری به میان آورده ام. پیش نوشت دو: نمی دانم برای دیگران چه رنگی نماد و تداعی کننده ی قدرت است؛ شاید، رنگ قرمز. قدرت می تواند گستره ی وسیعی را در برگیرد. قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت علمی، قدرتِ … و در نهایت می توان […]