آیا کمال طلبی با پیوسته در حرکت بودن عجین گشته؟

آیا کمال طلبی با پیوسته در حرکت بودن عجین گشته؟

مسخره به نظر می آید برای کسی که پیوسته در حرکت است و ترس در وجودش رخنه کند. آنگاه باید ترسید که در حرکت نبود و هیچ حرکتی را نیز در ذهن نپروراند. برای کسی که این جمله ی ادبی زمزمه ی روزانه اش است، ترس معنایی ندارد. این جمله ای است از جنس دعا […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۶ام بهمن ۱۳۹۶

آیا برای حرکت به نیازهایمان وابسته ایم؟

آیا برای حرکت به نیازهایمان وابسته ایم؟

آنچه مسلم می باشد این است که ما برای حرکت به نیروهای محرکی نیازمندیم و در ورای هر حرکت چنین نیروهایی نهفته است که از نیازهایمان سرچشمه می گیرد. ما حرکت می کنیم چون وابسته ایم؛ وابسته به نیازهایمان. ما نیازمندیم؛ نیازمند عشق ورزیدن و عشق دریافتن. نیازمند شنیدن و مورد شنود قرار گرفتن. نیازمند […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۵ام بهمن ۱۳۹۶

در ستایش وابستگی های مثبت

در ستایش وابستگی های مثبت

نمی دانم چه شده است که هر گاه سخنی از وابستگی به میان می آید، فوراً در نقد یا سرکوب آن به تکاپو می افتیم تا آن را انکار کنیم و از پذیرفتنش سر باز زنیم. عمری است که در گوش مان دلبستگی را زمزمه می کنند تا وابستگی را از یادمان بزدایند. آخر چطور […]

دسته بندی :روان شناسی, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۴ام بهمن ۱۳۹۶

شفاف سازی مفهوم حرکت

شفاف سازی مفهوم حرکت

شاید برای برخی مفهوم حرکت صرفاً ساحت جسمانی انسان را تداعی کند؛ چنانچه گویی حرکت فقط در جسم روی می دهد. درست است که حرکت می تواند با جسم آغاز شود اما الزاماً به آن محدود نمی شود و اگر حرکت را صرفاً به فعالیت های جسمانی محدود نمود، آنگاه حرکت و مصداق های آن […]

دسته بندی :روز نوشته ها, فلسفه حرکت

تاریخ انتشار نوشته:

۳۰ام دی ۱۳۹۶

فریب حرکت را نخوریم!

فریب حرکت را نخوریم!

گاهی اوقات آن چنان از یک کتاب تاثیر می پذیرم که خود را ملزم می دانم آن کتاب را زندگی کنم. قبلاً جمله ای از گوستاو فلوبر را در جملات بزرگان آورده بودم و باز تکرارش می کنم. فلوبر می گوید: “می خوانم که زندگی کنم نه اینکه یاد بگیرم.” به نظرم فهم دانش مستلزم […]

دسته بندی :حرکت هوشمندانه, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۸ام دی ۱۳۹۶

فرمان توقف برای تفکر

فرمان توقف برای تفکر

زمان هایی که در فکر فرو می روم، اگر آگاه شوم که نفس این فکر کردن، حرکت کردن نیست (چون فکر کردن برایم مصداقی از حرکت است)، فرآیند تفکر را متوقف خواهم کرد. درست است که فرآیند تفکر الزاماً نباید دستاوردی در خارج ذهن برایمان داشته باشد، اما از طرفی هم لزومی ندارد که به […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۶ام دی ۱۳۹۶

چه چیز انسان را کامل می کند؟

چه چیز انسان را کامل می کند؟

با وجود آنکه چندان رغبتی به تماشای تلویزیون و برنامه هایش ندارم، اما گاهی با گذر از مقابل آن به سمت میز مطالعه ام جملاتی در گوشم زمزمه می شود. دیشب، در این گذر بی آنکه نام فیلم، داستان و شخصیت های آن را بدانم، این جمله را شنیدم: “قدرت وسیله ای ست که ضعف […]

دسته بندی :روز نوشته ها, صرفا تفکر

تاریخ انتشار نوشته:

۲۵ام دی ۱۳۹۶

تصورِ زبان حرکات با نیروی تفکر دیداری

تصورِ زبان حرکات با نیروی تفکر دیداری

قبلاً، صرفاً صحبت از کلمات بود. اما اکنون فهم زبان حرکات، مستلزم فهم زبان کلمات و زبان تصاویر، هر دو، می باشد. در انواع اندیشیدن آورده بودم که هر سه نوع تفکر گزاره یی، تجسمی و حرکتی با کدامیک در ارتباط است. هر چه بیشتر پیش می روم و غرق در رویای زبان حرکات می […]

دسته بندی :روز نوشته ها, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۲۴ام دی ۱۳۹۶

معیار سنجش حرکت

معیار سنجش حرکت

نمی دانم این حرف را برای چندمین بار تکرار می کنم. به هر حال، بار دیگر بدان اشاره دارم که: هر جا و هر گاه نشانی از حرکت بیابم رهایش نمی کنم. دیشب، طبق معمول، به کتابفروشی رفته بودم و هم چنان مثل همیشه، اول به سراغ قفسه ی فلسفه. عنوانی که بر روی جلد […]

دسته بندی :حرکت و زمان, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۳ام دی ۱۳۹۶

حرکات کششی: انعطاف پذیری جسم و ذهن

حرکات کششی: انعطاف پذیری جسم و ذهن

مسلماً، برای اجرای لذت بخش و صحیح فرم های حرکتی، نیازمند انعطاف جسمانی هستیم و حرکات کششی، قبل از اجرای فرم ها، پاسخگوی این نیاز خواهد بود. اگر صرفاً به انعطاف جسمانی توجه کرد همان چند حرکت ساده ی کششی کفایت خواهد کرد. اما، اگر به موازات انعطاف پذیری جسمانی، انعطاف پذیری ذهنی را نیز […]

دسته بندی :روز نوشته ها, فرم های حرکتی

تاریخ انتشار نوشته:

۲۱ام دی ۱۳۹۶