پادشاه حرکت و شاهدخت های قلمرو حرکات موزون

پادشاه حرکت و شاهدخت های قلمرو حرکات موزون

بنابر ملاحظات سیاسی و محدودیت زمانی که پادشاه حرکتِ جوان را در مضیقه و تنگنا  قرار داده است، او تا کنون هیچ شاهدختی را به عنوان همسر به دربار وارد نکرده است. می داند که ورود هر شاهدختی به دربار برابر است با احتمال رخ دادن هر گونه شورشی که می تواند سرزمین تصویر را […]

بیایید چون عارفی باشیم

بیایید چون عارفی باشیم

حال این روزهایش چون عارفی است که با دو بال پرواز می کند؛ بال علم و بال عشق. تحصیل علم و تحسین عشق. اگر فقط بال علم را می داشت، به جرگه ای از عالمان می پیوست که تعصب بر تن آنان آمیخته گشته است؛ تعصبی که از جهالت سیراب می گردد و نه از […]

شناخت حرکات و انتخاب آن در برهه ای از زمان

شناخت حرکات و انتخاب آن در برهه ای از زمان

با التفات و واقف بودن بر این امر که حرکات نمایشی و حرکات موزون هر کدام به تنهایی می توانند یک منبع الهام نیرومند جهت طراحی محتوای حرکتی دیجیتال  باشند و با در نظر گرفتن این مهم که فراگیری همزمان این حرکات در یک برهه از زمان امکان پذیر نمی باشد و اگر هم باشد […]

محتوای حرکتی ملهَم از فرم های حرکتی

محتوای حرکتی ملهَم از فرم های حرکتی

قبلاً در رابطه با اینکه چگونه محتوای حرکتی دیجیتال بر مبنای فرم های حرکتی و با الهام از آن شکل می گیرد، توضیحاتی داده ام. در این نوشته سعی بر آن است تا مفهوم فرم های حرکتی شفاف سازی شود و جهت این امر، نوشته را با دو سوال آغاز می کنم: سوال اول: منظور […]

فضاحتِ عشقِ پنهان

فضاحتِ عشقِ پنهان

پیش نوشت: هر گاه در مسیر هدف دچار تردید و تذبذب می شوم، در آن لحظه به سمت یک توقف رخوت انگیز و ملال آور سوق داده می شوم. برای جلوگیری از چنین تجربه ای هر آنچه را به ذهنم خطور می کند بر روی کاغذ می آورم تا اگر قرار باشد رخوت و ملالی […]

تنها زبانی که می خواهم بر آن تسلط یابم

تنها زبانی که می خواهم بر آن تسلط یابم

مطمئناً انگلیسی نیست. ژاپنی هم نیست؛ با آنکه چندین سال آن را مطالعه و تدریس کرده ام. از جنس زبان بدن هم که در موردش محتوا زیاد تولید گشته نمی باشد. اگر کمی پا فراتر بگذارم، حتی نمی توان آن را در حیطه ی زبان حرکت که یکی از زبان های اصلی تصویر در حوزه […]

در ستایش ادبیات داستانی فرانسه

در ستایش ادبیات داستانی فرانسه

با آنکه مدت مدیدی نیست که خواندن کتاب های داستانی را آغاز کرده ام، اما هر گاه به عقب بازمی گردم و کتاب هایم را مرور می کنم بیشترین سهم کتاب های داستانی که مطالعه کرده ام به ادبیات داستانی فرانسه تعلق دارد. از آنجایی نیز که بیشتر مطالعه و حتی علاقه ام در زمینه […]

تعریف محتوای حرکتی دیجیتال و معرفی کتاب هایی در این زمینه

تعریف محتوای حرکتی دیجیتال و معرفی کتاب هایی در این زمینه

محتوای حرکتی دیجیتال: تصویرسازی مفاهیم با حرکاتِ الهام گرفته از فرم های حرکتی که به وسیله ی Motion Graphics طراحی می گردد. قبلاً هم بدان اشاره کرده بودم که فقط یک متخصص حرکات و فرم های حرکتی می تواند با تسلط بر موشن گرافیک، طراحی خود را محتوای حرکتی نام گذارد؛ و دیگر طراحی ها […]

“وفاداری ناخردمندانه و بی وفایی خردمندانه” و تعریف عام حرکت

“وفاداری ناخردمندانه و بی وفایی خردمندانه” و تعریف عام حرکت

برایمان عرف شده است که وفاداری را با رویدادهای خوشایند و بی وفایی را با رویدادهای ناخوشایند تداعی کنیم. وفاداری را ستایش و بی وفایی را خیانت تلقی نماییم. آنچه در تعریف و تفکر روتین وارِ عرف از وفاداری و بی وفایی شکل گرفته است را نمی پسندم. از این جهت می خواهم تعریفی عام […]

ایستگاه دهم در مسیر حرکت

ایستگاه دهم در مسیر حرکت

هر گاه نشانی از حرکت بیابم، رهایش نمی کنم. زیر و رویش می کنم. روان کاوی اش می کنم تا هر آنچه را در پسِ آن نهفته است دریابم. ذهنم را به موضوعاتی که ظاهراً و مستقیماً با حرکت در ارتباط هستند، محدود نمی کنم. در این گونه موارد، ذهن به بیماری تعصب مبتلا خواهد […]