جمع بندی اولیه از محتوای حرکتی

جمع بندی اولیه از محتوای حرکتی

آنچه تا کنون از محتوای حرکتی دریافته ام را در ذیل -البته، مختصر و بدون اولویت بندی مشخص- جمع بندی کرده ام: ۱   فهمِ فرم های حرکتی نه الزاماً هنرهای رزمی و هنرهای موزون؛ بلکه آنچه ردِپا و نشانی از فرم و حرکت در آن قابل مشاهده باشد. نمی دانم؛ گمان می کنم در هنر، فرم […]

دسته بندی :روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۸ام بهمن ۱۳۹۶

حرکت واقعی و داستان تولد یک سالگی

حرکت واقعی و داستان تولد یک سالگی

امروز تولد یک سالگی ام است و در حد توانم و به تناسب طبیعت و اقتضای سن، در تربیت این کودک کوشیده ام. با وجود آنکه در طول این یک سال کاستی هایی نیز وجود داشته، با این حال نباید فراموش کرد که گذر از دوران کودکی با چنین کاستی ها و آسیب هایی همراه […]

دسته بندی :حرکت واقعی, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۷ام بهمن ۱۳۹۶

هیچ سِحری در کار نیست!

هیچ سِحری در کار نیست!

روان کاوان معمولاً پنج شش سال اول زندگی را مهمترین سال های طول عمر انسان در نظر می گیرند و بر این عقیده اند که شخصیت انسان در طی همین سال ها شکل می گیرد. با اتکا بر علم روان کاوی، می بایست نکته ای تربیتی را در اوان کودکی بدان توجه نمود. هر گاه […]

دسته بندی :روان کاوی حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۶ام بهمن ۱۳۹۶

آیا برای تصمیم به این حس متکی شده اید؟

آیا برای تصمیم به این حس متکی شده اید؟

شاید شما به حس ششم معتقد باشید یا نباشید، بدان اعتماد کنید یا نکنید، و شاید ارزشی برای فکر کردن به آن قائل شوید یا نشوید. با این حال، آنچه در اطرافیان مشاهده نموده و مداقه کرده ام، ذهنیت آنان نسبت به این حس بیشتر جنبه ی ماوراء طبیعی داشته تا جنبه ای از واقعیت […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۵ام بهمن ۱۳۹۶

یک پیشنهاد کودکانه برای صلح جهانی

یک پیشنهاد کودکانه برای صلح جهانی

تا کنون پیشنهادات زیادی برای صلح جهانی از طرف متفکران، سیاستمداران و بزرگان و نخبگان دیگر عرصه ها مطرح گردیده؛ از پیشنهاد خلع سلاح های کشتار جمعی تا تشکیل مجمع های عمومی جهانی و سایر. خطر نابودی بشر به دست بشر چنان فکر انسان را به خود مشغول داشته که فیلسوفی چون برتراند راسل به […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۴ام بهمن ۱۳۹۶

۵ جمله از ژان ژاک روسو در باب نویسندگی و نوشتن

۵ جمله از ژان ژاک روسو در باب نویسندگی و نوشتن

با وجود آنکه خود را نویسنده نمی دانم و صرفاً می نویسم، با این حال، آنچه یک نویسنده را معرفی می کند نوشته های اوست نه عنوانِ عریانِ نویسنده. به نظرم، عنوان نوسنده برازنده ی کسی است که قلم دستش را قلم دلش هدایت کند و او را به حرکت به سمت آنچه نوشته وادارد. […]

دسته بندی :جملات بزرگان, روز نوشته ها, ژان ژاک روسو

تاریخ انتشار نوشته:

۱۲ام بهمن ۱۳۹۶

از انقلاب صنعتی تا انقلاب دیجیتال و پس از آن

از انقلاب صنعتی تا انقلاب دیجیتال و پس از آن

با انقلاب صنعتیِ اول نیروی ماشینی جای نیروی انسانی را گرفت و با انقلاب صنعتیِ دوم در پی انقلاب صنعتی اول، نیروی تفکر ماشین جایگزین نیروی تفکر انسان گردید. آنگاه با انقلاب دیجیتال و ظهور شبکه هایی نظیر شبکه ی گسترده ی جهانی وب و شبکه های اجتماعی، انسان ها بیش از پیش به یکدیگر […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۲ام بهمن ۱۳۹۶

اشتباه رایج در جشن تولد کودکان و ارائه ی شیوه ای موثرتر

اشتباه رایج در جشن تولد کودکان و ارائه ی شیوه ای موثرتر

در پاسخ به این سوال که آیا برای فرزندان جشن تولد بگیریم جای هیچ شبهه ای نیست. آنچه جای شک و تردید را باقی می گذارد چگونگی این جشن است. ابتدا بگذارید چهار برنامه ی تقویت را که اسکینر ارائه کرده است، کوتاه و مختصر مرور کنیم: زمانی ثابت: تقویت پس از سپری شدن مدت […]

دسته بندی :روان شناسی, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۰ام بهمن ۱۳۹۶

سستی، بیماری مسری

سستی، بیماری مسری

به نظرم هوشمندانه تر است به همان میزان که از امید، تلاش و دیگر نیروهای محرک و برانگیزاننده برای حرکت سخن به میان می آید، مجالی را هم به نیروهای بازدارنده از حرکت اختصاص داد. از آن رو به نوشتن از سستی مجاب شدم که نه تنها خود در برهه هایی از زمان بدان مبتلا […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۹ام بهمن ۱۳۹۶

فرم های سخت و فرم های نرم

فرم های سخت و فرم های نرم

اگر خواهان آن هستید که به حرکات تسلط یابید، فهم علم حرکات را برای خود میسر سازید و لذت هنر حرکات را بچشید، فرم های نرم و فرم های سخت، هر دو را فراگیرید. این حرف در تضاد با اعتقاد رایج است. اعتقادی که بدان تکیه زده اند فراگیری یکی را مستلزم ترک دیگری می […]

دسته بندی :روز نوشته ها, فرم های حرکتی

تاریخ انتشار نوشته:

۷ام بهمن ۱۳۹۶