جمع بندی اولیه از محتوای حرکتی

جمع بندی اولیه از محتوای حرکتی

آنچه تا کنون از محتوای حرکتی دریافته ام را در ذیل -البته، مختصر و بدون اولویت بندی مشخص- جمع بندی کرده ام: ۱   فهمِ فرم های حرکتی نه الزاماً هنرهای رزمی و هنرهای موزون؛ بلکه آنچه ردِپا و نشانی از فرم و حرکت در آن قابل مشاهده باشد. نمی دانم؛ گمان می کنم در هنر، […]

دسته بندی :روز نوشته ها, محتوای حرکتی

تاریخ انتشار نوشته:

۳ام دی ۱۳۹۶

چه تعداد کفایت می کند؟

چه تعداد کفایت می کند؟

تا آنجایی که حافظه ام یاری می دهد، گمان می کنم به فرم های حرکتی، کم اشاره نکرده باشم. و شاید مهم ترین اشاره ای که داشته ام: “فرم های حرکتی منبع الهام قدرتمندی برای طراحی محتوای حرکتی به واسطه ی تسلط به زبان حرکات است.” و اما سوالی که مطرح است: فراگیری چه تعداد […]

دسته بندی :روز نوشته ها, فرم های حرکتی

تاریخ انتشار نوشته:

۲ام دی ۱۳۹۶

لذت تمرین: قبل از آن و بعد از آن

لذت تمرین: قبل از آن و بعد از آن

پنج حرکتِ قبل از تمرین: ۱ حتماً دوش ۲ نوشیدن قهوه ۳ لباس های شسته ۴ نظافت محل تمرین ۵ پنج دقیقه قدم زدن و مرور ذهنی تمرین   پنج حرکتِ بعد از تمرین: ۱ یک دقیقه دراز کشیدن و مرور ذهنی تمرین ۲ خوردن موز ۳ نظافت محل تمرین ۴ دوش در زمان مناسب ۵ شستن لباس ها

دسته بندی :تمرین, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۳۰ام آذر ۱۳۹۶

سرچشمه ی شیرینی حرکت واقعی

سرچشمه ی شیرینی حرکت واقعی

سرچشمه ی شیرینی حرکت واقعی آن زمانی است که: سپرِ ترس را می اندازی، و سینه سپر، در مسیر رویاهایت جولان می کنی. سر کلاس نخبه ترین معلمان عدم تمرکز، حضور نمی یابی؛ خصوصاً، معلمی چون تلویزیون. از کنار زمان به فراسوی مرزهای زمان روانه می شوی و بی زمانی را در آغوش می گیری. تمام […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۹ام آذر ۱۳۹۶

گفتمان حرکت نورد با کودکِ قلّک به دست

گفتمان حرکت نورد با کودکِ قلّک به دست

روز تولدش بود و برایش هدیه ها آورده بودند. یکی از هدیه ها، به چه زرنگیِ کودک منشانه ای. یک قلک با نوشته ای رویش، مطبوع؛ کمتر از تراول، ممنوع! کودک، شوق زده قلک را برداشت و به سوی حاضرین روانه شد. هر کس به سهم خود برایش یک تراول در داخل آن قلک می […]

دسته بندی :روز نوشته ها, گفتمان حرکت نورد با

تاریخ انتشار نوشته:

۲۸ام آذر ۱۳۹۶

گامی فراتر از واقعیت

گامی فراتر از واقعیت

قبلاً هم آموزه ای از یک معلم را بر روی این صفحه آورده بودم. اکنون، دوباره می خواهم تکرارش کنم: “اگر می خواهی ۲۰ بگیری برای ۲۲ بخوان.” او خوب شناخته بودم که دو نمره بالاتر را پیشنهاد داده بود. شاید نمره ی بیست، کمال طلبی باشد، اما چنین طلبِ کمالی را دوست می دارم. […]

دسته بندی :با کلمات از حرکات, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۷ام آذر ۱۳۹۶

نخبه ترین تفکر فلسفه ی ملاصدرا و سه تولد

نخبه ترین تفکر فلسفه ی ملاصدرا و سه تولد

از آن جهت به سمت ملاصدرا و فلسفه ی او سوق پیدا کردم که نشانی از حرکت را در او یافتم؛ حرکت جوهری. وآن را نخبه ترین تفکر فلسفه ی او می دانند. هنوز درک کاملی از حرکت جوهری پیدا نکرده ام که دیدگاهم را در رابطه با آن بنویسم. با این حال فکر می […]

دسته بندی :حرکت جوهری, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۵ام آذر ۱۳۹۶

انتهای مسیر زبان حرکات و محتوای حرکتی

انتهای مسیر زبان حرکات و محتوای حرکتی

فکر می کنم از دو حالت خارج نخواهد بود: یا با گذر از مسیری سخت و طاقت فرسا، واقعاً آنچه را می یابم که در ذهن تصور کرده بودم و شادی و شعف تطبیق رویایت با واقعیت. و یا جایی را می یابم که نه تنها هیچ شباهتی با آنچه تصور می کردم ندارد، بلکه […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۳ام آذر ۱۳۹۶

شما باشید کدام مسیر را ترجیح می دهید؟

شما باشید کدام مسیر را ترجیح می دهید؟

بیدار بودم . لامپ بالای سرم روشن. چشمانم باز و اما درهای ذهنم بسته؛ برای پروراندن رویایی. همزمان دو مسیر را تا انتها پیمودم. مسیر اول، مسیری صاف، هموار، زیبا و بی هیچ سختی و مشقتی. انتهای این جاده کلبه ای بود چوبین در میان انبوهی از درختان و انبوهی از مردمانِ انبوه تر از […]

دسته بندی :خیال پردازی ادبی, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۲ام آذر ۱۳۹۶

چه زمانی به سمت ازدواج حرکت کنیم؟

چه زمانی به سمت ازدواج حرکت کنیم؟

تنها شده ایم. بی کس و غریب. بی همدم و همراه. نگرانیم؛ مضطرب و مشوش. نیازهایمان چون آتشفشانی خاموش گشته اند و انگیزه هایمان چون رودخانه ای خشک. از هر چه یارای مقابله با آن را نداریم، گریزانیم و آنقدر می دویم تا دیگر نشانی از آن هول عظیم در دل نماند. از عقل چه […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۱ام آذر ۱۳۹۶