اقتدارِ یک قدرت هنری

اقتدارِ یک قدرت هنری

بگذارید این نوشته را با تعریف برتراند راسل از عشق به قدرت آغاز نمائیم. راسل در کتاب “قدرت”  می نویسد: “عشق به قدرت، در وسیع ترین معنای کلمه، یعنی میل به پدید آوردن آثار مورد نظر در جهان بیرونی. خواه انسانی باشد و خواه غیر انسانی.” هم چنین، اگر در کتاب مداقّه شود، سه مورد […]

دسته بندی :روز نوشته ها, قدرت هنری

تاریخ انتشار نوشته:

۱۷ام مهر ۱۳۹۶

نقشه راه شکل گیری، تولید و عرضه ی محتوای حرکتی دیجیتال

نقشه راه شکل گیری، تولید و عرضه ی محتوای حرکتی دیجیتال

قبل از آوردن نقشه راه لازم به ذکر است که گذر از یک مرحله به مرحله ی دیگر، به معنای کنار نهادن مرحله ی قبل نیست؛ بلکه، فقط نقش مرحله ی قبلی نسبت به مرحله ی فعلی کم رنگ تر می شود. و چه بسا بودن در مرحله ی پنج، مستلزم فعالیت در هر پنج […]

دسته بندی :روز نوشته ها, محتوای حرکتی

تاریخ انتشار نوشته:

۱۶ام مهر ۱۳۹۶

فعالیت های توام با عشق و تفاوت دو عشق آغازین و راستین

فعالیت های توام با عشق و تفاوت دو عشق آغازین و راستین

پیش نوشت یک: این نوشته (همانند چند نوشته دیگر) در دسته ی چرندیات قرار می گیرد. آن هم از این جهت که از طرفی نه خودم تفکر وسواس گونه ای برای انتشار برخی مطالب داشته باشم و از طرف دیگر نه مخاطب و خواننده ی این جنس از نوشته ها، چنین مطالبی را جدی پندارد. […]

دسته بندی :چرندیات, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۵ام مهر ۱۳۹۶

رنگ سبز-آبی: معرف و تداعی کننده یک قدرت هنری

رنگ سبز-آبی: معرف و تداعی کننده یک قدرت هنری

پیش نوشت یک: قبلاً، در اینجا، نامی از قدرت هنری به میان آورده ام. پیش نوشت دو: نمی دانم برای دیگران چه رنگی نماد و تداعی کننده ی قدرت است؛ شاید، رنگ قرمز. قدرت می تواند گستره ی وسیعی را در برگیرد. قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت علمی، قدرتِ … و در نهایت می توان […]

دسته بندی :روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۲ام مهر ۱۳۹۶

نگاه ادبی آندره ژید به سه مفهومِ زندگی، عشق، مرگ

نگاه ادبی آندره ژید به سه مفهومِ زندگی، عشق، مرگ

پیش نوشت: به بهانه های مختلف از آندره ژید و کتاب مائده های زمینی نوشته ام. نمی دانم، چطور هنوز هم عطش سیری ناپذیری برای رجوع به این کتاب و مرور نوشته هایش دارم. همین رجوع چندین باره مرا بر آن می دارد تا باز هم به بهانه ای نو، از آندره ژید بنویسم. هم […]

دسته بندی :ادبیات, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۷ام مهر ۱۳۹۶

سرزمینِ تصویر، خاندانِ حرکات، پادشاهیِ حرکت

سرزمینِ تصویر، خاندانِ حرکات، پادشاهیِ حرکت

همواره، یک از سرزمین های پهناور، سرزمین تصویر است. سرزمینی که تا کنون، سیماهای گوناگون از خاندان های متعدد، بر آن حکم رانده اند. و سپس پس از یک دوره ی نه چندان طولانی، به قدرت برهنه روی آورده اند؛ و در نهایت با یک قدرت انقلابی از میان صفحات تاریخ ورق خورده اند. حال، […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۵ام مهر ۱۳۹۶

هر گاه نام حرکت به میان می آید …

هر گاه نام حرکت به میان می آید …

هر گاه، نام حرکت به میان می آید، کلمات و جملات زیر در ذهنم تداعی می شود: باور؛ فعالیت؛ خلاقیت.  رهایی؛ آزادی؛ طراحی. فرم های حرکتی؛ محتوای حرکتی؛ موشن گرافیک. مفهوم؛ پیام؛ ضمنی و استنباطی. تصویر؛ ریتم؛ حرکت. روان کاوی؛ ذن بودیسم؛ هیپنوتیزم. میل؛ شواهد عینی؛ تکرار. قدرت ( قدرت هنری)؛ ثروت؛ ارزش آفرینی. و در […]

دسته بندی :با کلمات از حرکات, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۳ام مهر ۱۳۹۶

دعاهایی که در پوشش های ادبی خفته اند

دعاهایی که در پوشش های ادبی خفته اند

هر گاه، دستانم، به بهانه ی رنج هایی که با آن ها در کشمکش هستم؛ امیدهایی که سرگشته اند؛ و رویاهایی پسندیده که در خواب همراهیم کرده اند؛ به سوی آسمان نظاره می کنند، دوست دارم این جمله ی ادبی از آندره ژید را به عنوان یک جمله ی دعایی، هر بامداد و شامگاه با […]

دسته بندی :ادبیات, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱ام مهر ۱۳۹۶

نقش “توقف” در طراحی محتوای حرکتی دیجیتال

نقش “توقف” در طراحی محتوای حرکتی دیجیتال

پیش نوشت یک: در نوشته ی قبل، مقدمه ای کوتاه از مفهوم توقف را بیان کردم. در این نوشته سعی بر آن است تا از نقش آن در طراحی محتوای حرکتی دیجیتال سخن به میان آید. پیش نوشت دو: به دلیل نزدیکی معنایی دو مفهوم “توقف” و “مکث” و احتمال اشتباه شدن این دو مفهوم […]

دسته بندی :روز نوشته ها, محتوای حرکتی

تاریخ انتشار نوشته:

۳۰ام شهریور ۱۳۹۶

توقف هایی که در لحظه روی می دهند

توقف هایی که در لحظه روی می دهند

چگونه می توان مفهوم حرکت را بدون مفهوم توقف تصور کرد؟ توقف! توقف، یکی از ضروریاتی است که در مسیر حرکت  رخ می هد. توقف هایی که در لحظه روی می دهند و حرکات را غنا می بخشند. همان گونه که زندگی در جوار مرگ معنا می یابد؛ حرکت نیز در کنار توقف و توام […]

دسته بندی :با کلمات از حرکات, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۸ام شهریور ۱۳۹۶