جمله ای از ابراهیم گلستان

جمله ای از ابراهیم گلستان

“گذشته را بشناس، اما شناختن نه برای در آن ماندن. شناختن برای بهتر امروز زندگی کردن. و بهتر امروز زندگی کردن، بهتر درست کردنِ فرداست.” پی نوشت: این جمله یا بهتر بگم جملات -البته به هم پیوسته- را از کتاب “نامه به سیمین” برگزیده ام.

حرکت، گاهی رفتن است و گاهی نرفتن

حرکت، گاهی رفتن است و گاهی نرفتن

حرکت، گاهی رفتن است و گاهی نرفتن گاهی ساختن است و گاهی ویران کردن گاهی بردن است و گاهی باختن گاهی گام برداشتن است و گاهی پریدن گاهی سکوت است و گاهی فریاد گاهی انزوا است و گاهی اجتماع گاهی باید در سطح بود و پیش رفت و پیشرفت نمود و گاهی باید در عمق […]

وصف، با کلمات و درک، با حرکات

وصف، با کلمات و درک، با حرکات

 با اذعان به اینکه نمی توان مرز دقیقی بین کلمات و حرکات مشخص نمود، با این وجود، به نظرم کلمات با وصف و توصیف سر و کار دارد و حرکات با درک و ادراک؛ حال چه پای عقل و منطق در میان باشد چه عواطف و احساسات. برقراری ارتباط با کلماتی که نتوان آن را […]

ادبیات، به چه کار آید؟

ادبیات، به چه کار آید؟

اگر آنقدر کلی بگوییم ادبیات، مسلم است که به خطا خواهیم رفت و ادبیات را همان چرخه ی دور تسلسل شاگرد و استاد تصور خواهیم کرد و این گونه می پنداریم که صرفاً دانش بر روی دانش انباشته می گردد. معمولاً، به فلسفه هم یک چنین نگاهی داریم. یک دلیل این نوع نگاه می تواند این […]

پنج گام تا رسیدن به نام محتوای حرکتی

پنج گام تا رسیدن به نام محتوای حرکتی

گام اول: توجه. ده دقیقه دویدن. نه تنها برای گرم کردن جسم بلکه گرم کردن یک ذهن سرد و منجمد گشته از هیجانات و احساسات منفعل.   گام دوم: تمرکز. بیست دقیقه حرکات کششی یوگا. آغاز هیجان و احساسات فعال و پابرجا که ترس را از دل می زداید و ما را به شگفت انگیزترین […]

حرکات زائد و حرکات لازم

حرکات زائد و حرکات لازم

فکر می کنم مشخص کردن اینکه در هر مرحله از زندگی چه فعالیت هایی در دسته ی حرکات زائد و چه فعالیت هایی در دسته ی حرکات لازم قرار می گیرد، نقش به سزایی در هموار و روشن کردن مسیرمان ایفا می کند. جهت این دسته بندی لازم است دو نکته را مد نظر قرار […]

حرکات، بی پشتوانه کلمات، پوچ و هیچ

حرکات، بی پشتوانه کلمات، پوچ و هیچ

هر گاه حرکات را بی پشتوانه ی کلمات تصور می کنم، فضایی آکنده از پوچ و هیچ را همچون فضای درون یک بادکنک در نظر می آورم که با ریزترین سوراخ ریزی در سطح آن می ترکد. اگر تشبیه ادبی را به کناری بنهیم، همین فضای پوچ و هیچ را در فضای واقع هم تجربه […]

شاید یک مکتب هنری باشد

شاید یک مکتب هنری باشد

حرکت: تئوری حرکت. فلسفه ی حرکت. و هر آنچه که نشانی از حرکت در آن نهفته است. حرکات: حرکات نمایشی. حرکات موزون. زبان حرکات. زیبایی شناسی حرکات. روان شناسی حرکات. جامعه شناسی حرکات. و به طور کلی علم حرکات. محتوای حرکتی: هنرِ تصویرسازی مفاهیم. پیام. فلسفه ی پیام. انتقال پیام. حال، از مجموعِ این سه […]

حرف هایی که بوی سیر می دهند!

حرف هایی که بوی سیر می دهند!

 تا مدت ها پیش فکر می کردم که فقط دهان می تواند بوی تعفن سیر چندین ساله ی جویده و قورت داده شده را بدهد. حال می بینم دهان را می توان با خوشبو ترین عطرها، عطرآگین کرد؛ اما هم چنان بوی تعفن همان سیر را حس کرد. بوی تعفن حرف های مهمل و خزعبلی […]

از رویا تا واقعیت: زبان حرکات در فضای دیجیتال

از رویا تا واقعیت: زبان حرکات در فضای دیجیتال

مگر انتشار کتاب الکترونیک را در کنار چاپ کتب مجلد نپذیرفتیم؟ مگر نویسندگی آنلاین و بر روی صفحه ی وب را در کنار نویسندگی بر روی صفحه ی کاغذین نپذیرفتیم؟ مگر اشکال جدید هنر را چون گرافیک در کنار هنرهایی همانند نقاشی نپذیرفتیم؟ با انقلاب دیجیتال، باید هنر و دیگر حوزه هایی را که مستقیم […]