دو جمله از ژان ژاک روسو در باب تربیت

دو جمله از ژان ژاک روسو در باب تربیت

شاید تا کنون نام ژان ژاک روسو و کتاب “امیل“ او در رابطه با تربیت به گوش تان تصادم کرده باشد و اگر آن کتاب را از مقابل دیدگان و قوه ی تفکرتان گذرانده باشید، به احتمال قوی مؤید آن خواهید بود که در عین سادگی و زیبایی چه عمقی از محتوا در آن نهفته […]

دسته بندی :جملات بزرگان, روز نوشته ها, ژان ژاک روسو

تاریخ انتشار نوشته:

۵ام اسفند ۱۳۹۶

۵ جمله از ژان ژاک روسو در باب نویسندگی و نوشتن

۵ جمله از ژان ژاک روسو در باب نویسندگی و نوشتن

با وجود آنکه خود را نویسنده نمی دانم و صرفاً می نویسم، با این حال، آنچه یک نویسنده را معرفی می کند نوشته های اوست نه عنوانِ عریانِ نویسنده. به نظرم، عنوان نوسنده برازنده ی کسی است که قلم دستش را قلم دلش هدایت کند و او را به حرکت به سمت آنچه نوشته وادارد. […]

دسته بندی :جملات بزرگان, روز نوشته ها, ژان ژاک روسو

تاریخ انتشار نوشته:

۱۲ام بهمن ۱۳۹۶