تصمیم‌گیری, مهارت‌های خاص تصمیم‌گیری

به وقت تصمیم‌گیری | اینان به ندرت می‌توانند به تصمیم‌گیران موفقی تبدیل شوند

اگر ذهن‌مان را هم با دانش تصمیم‌گیری پُر کرده باشیم، این دیدگاه به تنهایی کیفیت تصمیم‌گیری ما را بهبود نمی‌بخشد.

ادامهٔ مطلب
تصمیم‌گیری, مهارت‌های خاص تصمیم‌گیری

از ضرورت‌های تصمیم‌گیری قوی|کسی که گذشته را به یاد نمی‌آورد، مجبور می‌شود آن را تکرار کند

اگر زمانی را در روز برای انجام کاری هزینه نمی‌کنید که به تمرکز ذهنی نیاز دارد، شما فقیر هستید. به قول یک کارآفرین، با جسم‌تان کار می‌کنید و نه با ذهن‌تان.

ادامهٔ مطلب