یک پیشنهاد کودکانه برای صلح جهانی

یک پیشنهاد کودکانه برای صلح جهانی

تا کنون پیشنهادات زیادی برای صلح جهانی از طرف متفکران، سیاستمداران و بزرگان و نخبگان دیگر عرصه ها مطرح گردیده؛ از پیشنهاد خلع سلاح های کشتار جمعی تا تشکیل مجمع های عمومی جهانی و سایر. خطر نابودی بشر به دست بشر چنان فکر انسان را به خود مشغول داشته که فیلسوفی چون برتراند راسل به […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۴ام بهمن ۱۳۹۶

از انقلاب صنعتی تا انقلاب دیجیتال و پس از آن

از انقلاب صنعتی تا انقلاب دیجیتال و پس از آن

با انقلاب صنعتیِ اول نیروی ماشینی جای نیروی انسانی را گرفت و با انقلاب صنعتیِ دوم در پی انقلاب صنعتی اول، نیروی تفکر ماشین جایگزین نیروی تفکر انسان گردید. آنگاه با انقلاب دیجیتال و ظهور شبکه هایی نظیر شبکه ی گسترده ی جهانی وب و شبکه های اجتماعی، انسان ها بیش از پیش به یکدیگر […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۲ام بهمن ۱۳۹۶

تصورِ زبان حرکات با نیروی تفکر دیداری

تصورِ زبان حرکات با نیروی تفکر دیداری

قبلاً، صرفاً صحبت از کلمات بود. اما اکنون فهم زبان حرکات، مستلزم فهم زبان کلمات و زبان تصاویر، هر دو، می باشد. در انواع اندیشیدن آورده بودم که هر سه نوع تفکر گزاره یی، تجسمی و حرکتی با کدامیک در ارتباط است. هر چه بیشتر پیش می روم و غرق در رویای زبان حرکات می […]

دسته بندی :روز نوشته ها, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۲۴ام دی ۱۳۹۶

زبان حرکات، فراتر از تصویرسازیِ صرفِ مفاهیم

زبان حرکات، فراتر از تصویرسازیِ صرفِ مفاهیم

اوایل که روان شناسی را مطالعه می کردم، به شدت تحت تاثیر رویکرد رفتارگرایی، خصوصاً، نظریات اسکینر قرار گرفته بودم؛ یک رفتارگرایِ شدیدِ متعصب. کمی که بیشتر در روان شناسی پیش رفتم و دقیق تر شدم، روان کاوی و نظریات نو روان کاوان، برایم جالب تر و آموزنده تر آمد. با این وجود در نظر […]

دسته بندی :روز نوشته ها, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۲ام دی ۱۳۹۶

هنر و انواع نوشتن

هنر و انواع نوشتن

هنر نویسندگی، در هم تنیده با کلمات است و مصدر نوشتن وصفش می کند. اما نوشتن می تواند مصداق های دیگری هم داشته باشد: شعر، نوعی نوشتن با کلمات ریتمیک است و مصدر سرودن وصفش می کند. نقاشی، نوعی نوشتن با رنگ هاست و مصدر کشیدن وصفش می کند. عکاسی، نوعی نوشتن با تصاویر است […]

دسته بندی :روز نوشته ها, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۹ام دی ۱۳۹۶

زبان حرکات و بیان مفاهیم خاص

زبان حرکات و بیان مفاهیم خاص

اکهارت میان سه نوع معرفت تمیز می گذارد: معرفت نخست، معرفت به محسوسات است. چشم از دور آنچه را خارج از آن است می بیند. معرفت دوم عقلانی است و از ارزش ببیشتری بروردار است. و معرفت سوم با نیروی متعالی روح مطابقت دارد، نیرویی که آن چنان والا و شریف است که می تواند […]

دسته بندی :روز نوشته ها, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۱ام آذر ۱۳۹۶

از رویا تا واقعیت: زبان حرکات در فضای دیجیتال

از رویا تا واقعیت: زبان حرکات در فضای دیجیتال

مگر انتشار کتاب الکترونیک را در کنار چاپ کتب مجلد نپذیرفتیم؟ مگر نویسندگی آنلاین و بر روی صفحه ی وب را در کنار نویسندگی بر روی صفحه ی کاغذین نپذیرفتیم؟ مگر اشکال جدید هنر را چون گرافیک در کنار هنرهایی همانند نقاشی نپذیرفتیم؟ با انقلاب دیجیتال، باید هنر و دیگر حوزه هایی را که مستقیم […]

دسته بندی :روز نوشته ها, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۳ام آبان ۱۳۹۶

تنها زبانی که می خواهم بر آن تسلط یابم

تنها زبانی که می خواهم بر آن تسلط یابم

مطمئناً انگلیسی نیست. ژاپنی هم نیست؛ با آنکه چندین سال آن را مطالعه و تدریس کرده ام. از جنس زبان بدن هم که در موردش محتوا زیاد تولید گشته نمی باشد. اگر کمی پا فراتر بگذارم، حتی نمی توان آن را در حیطه ی زبان حرکت که یکی از زبان های اصلی تصویر در حوزه […]

دسته بندی :روز نوشته ها, زبان حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱ام آبان ۱۳۹۶