آینده ی شیوه های درمانی اختلال های روانی

آینده ی شیوه های درمانی اختلال های روانی

از آنجایی که فکر می کنم در آینده اختلال های روانی مرز اختلال های جسمانی را می گسلد، بنابراین، بخشی از محتوای حرکتی تحت عنوان حرکت درمانی، به درمان این اختلال ها اختصاص خواهد یافت و این به حدی برایم جدی است که شاید حدی برایش قابل تصور نباشد. به نظرم حوزه ی تصویر در […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۳ام اسفند ۱۳۹۶

یک پیشنهاد کودکانه برای صلح جهانی

یک پیشنهاد کودکانه برای صلح جهانی

تا کنون پیشنهادات زیادی برای صلح جهانی از طرف متفکران، سیاستمداران و بزرگان و نخبگان دیگر عرصه ها مطرح گردیده؛ از پیشنهاد خلع سلاح های کشتار جمعی تا تشکیل مجمع های عمومی جهانی و سایر. خطر نابودی بشر به دست بشر چنان فکر انسان را به خود مشغول داشته که فیلسوفی چون برتراند راسل به […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات, زبان حرکت

تاریخ انتشار نوشته:

۱۴ام بهمن ۱۳۹۶

از انقلاب صنعتی تا انقلاب دیجیتال و پس از آن

از انقلاب صنعتی تا انقلاب دیجیتال و پس از آن

با انقلاب صنعتیِ اول نیروی ماشینی جای نیروی انسانی را گرفت و با انقلاب صنعتیِ دوم در پی انقلاب صنعتی اول، نیروی تفکر ماشین جایگزین نیروی تفکر انسان گردید. آنگاه با انقلاب دیجیتال و ظهور شبکه هایی نظیر شبکه ی گسترده ی جهانی وب و شبکه های اجتماعی، انسان ها بیش از پیش به یکدیگر […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات, زبان حرکت

تاریخ انتشار نوشته:

۱۲ام بهمن ۱۳۹۶

از پرنده های آهنین تا نام هواپیما

از پرنده های آهنین تا نام هواپیما

روزگارانی پیش انسان با دو پایش سفر می کرد و جهان را قدم زنان می پیمود. اندیشید به دو پای ضعیف با ماهیچه های ضعیف. چه شد؟ اسب را رام ساخت. کم کم، ماشین را اختراع کرد. قطار را. هواپیما را. فضاپیما را. و شاید در آینده حرکت پیما را؛ برای سفر در فراسوی مرزهای […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۹ام دی ۱۳۹۶

شاید یک مکتب هنری باشد

شاید یک مکتب هنری باشد

حرکت: تئوری حرکت. فلسفه ی حرکت. و هر آنچه که نشانی از حرکت در آن نهفته است. حرکات: حرکات نمایشی. حرکات موزون. زبان حرکات. زیبایی شناسی حرکات. روان شناسی حرکات. جامعه شناسی حرکات. و به طور کلی علم حرکات. محتوای حرکتی: هنرِ تصویرسازی مفاهیم. پیام. فلسفه ی پیام. انتقال پیام. حال، از مجموعِ این سه […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۵ام آبان ۱۳۹۶

پادشاه حرکت و شاهدخت های قلمرو حرکات موزون

پادشاه حرکت و شاهدخت های قلمرو حرکات موزون

بنابر ملاحظات سیاسی و محدودیت زمانی که پادشاه حرکتِ جوان را در مضیقه و تنگنا  قرار داده است، او تا کنون هیچ شاهدختی را به عنوان همسر به دربار وارد نکرده است. می داند که ورود هر شاهدختی به دربار برابر است با احتمال رخ دادن هر گونه شورشی که می تواند سرزمین تصویر را […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۱ام آبان ۱۳۹۶

آرمان های سرزمین تصویر از زبان پادشاه حرکت

آرمان های سرزمین تصویر از زبان پادشاه حرکت

ما آمده ایم و روزی هم خواهیم رفت. چون پیشینیان که آمدند، ویران کردند، ساختند و در نهایت همه چیز را وانهادند و رفتند. ما برای ویرانی نیامده ایم؛ بلکه، ساختن را آرمان خود قرار داده ایم. ما سرزمین خویش را بنیان می نهیم و جامعه ی خود را شکل خواهیم داد. جامعه ای در […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۲۳ام مهر ۱۳۹۶

آنگاه که پا به سرزمین تصویر می نهند …

آنگاه که پا به سرزمین تصویر می نهند …

آنگاه که پا به سرزمین تصویر می نهند، با گردشگرنوازی بسیار، خوشامدگویی را پیشکش آنان می کنند. پادشاه حرکت می داند که چه جور شخصیت هایی در این سرزمین گام می گذارند. زیرا بر این باور است که سرزمینش ارضا کننده و پاسخ دهنده ی هر نیازی نیست؛ و اینکه سرزمینش، ظرفیت برآوردن چه نیازهایی را […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۱۸ام مهر ۱۳۹۶

سرزمینِ تصویر، خاندانِ حرکات، پادشاهیِ حرکت

سرزمینِ تصویر، خاندانِ حرکات، پادشاهیِ حرکت

همواره، یک از سرزمین های پهناور، سرزمین تصویر است. سرزمینی که تا کنون، سیماهای گوناگون از خاندان های متعدد، بر آن حکم رانده اند. و سپس پس از یک دوره ی نه چندان طولانی، به قدرت برهنه روی آورده اند؛ و در نهایت با یک قدرت انقلابی از میان صفحات تاریخ ورق خورده اند. حال، […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۵ام مهر ۱۳۹۶

معرفی خود: من یک حرکت نورد هستم!

معرفی خود: من یک حرکت نورد هستم!

سوار بر زورق کلمات، بی تاب و بی باک، بر تلاطم و تلالو امواج حرکات، عاشقانه سیر می کنم. با زورقم -هر چند چوبی، کوچک و شکسته است- امواج و ریتم جزر و مدشان را می نوردم؛ در ژرفای آن سرگردانی ام را می جویم و در جست و جویش، تازگی و پویایی خود را […]

دسته بندی :روز نوشته ها, رویاپردازی حرکات

تاریخ انتشار نوشته:

۲۶ام شهریور ۱۳۹۶
  • صفحات بعدی12