حرکت واقعی و داستان تولد یک سالگی

حرکت واقعی و داستان تولد یک سالگی

امروز تولد یک سالگی ام است و در حد توانم و به تناسب طبیعت و اقتضای سن، در تربیت این کودک کوشیده ام. با وجود آنکه در طول این یک سال کاستی هایی نیز وجود داشته، با این حال نباید فراموش کرد که گذر از دوران کودکی با چنین کاستی ها و آسیب هایی همراه […]

دسته بندی :حرکت واقعی, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۷ام بهمن ۱۳۹۶