بارها دیده‌ایم که محصولی در فروش پیشی می‌گیرد که الزاماً بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت را در مقایسه با سایر رقبا ندارد.