اقتصاد, کسب‌وکار

اگر می‌خواهید در بازار فعالیت کنید

بازار همواره در حال تحول و تغییر است. انتخاب یک هدف ایستا، مناسب برای یک فضای پویا نیست. انحصار بازار، یک استراتژی کاملاً ایستا است که دیر یا زود از چرخهٔ تحول و تغییر جا می‌ماند.

ادامهٔ مطلب
اقتصاد

چرا خودکفایی از نظر اقتصادی کارآمد نیست؟

ما برای یک اقتصا کارآمد چاره‌ای نداریم جز این‌که به یکدیگر وابسته باشیم و در تعامل با یکدیگر به دادو ستد بپردازیم. فعالیت اقتصادی اساساً چیزی نیست مگر دادوستد داوطلبانهٔ دارایی افراد.

ادامهٔ مطلب