کسی که ارتباطی با منبع جوشان خلاقیت درون ندارد، توانایی خلق کردن را از دست خواهد داد.

طبق این قانون، همۀ ما خلاق هستیم

خلاقیت, روان‌شناسی تحلیلی

طبق این قانون، همۀ ما خلاق هستیم

ضرورت خلق کردن

یکی از الهه‌های یونان باستان، الهه‌ی آنانکه یا الهه‌ی ضرورت است. الهه‌ای که حکایت از ضروریات جسم و روح آدمی دارد.

از نگاه یونانیان، هر گاه الهه‌ای چیزی بخواهد، ما باید آن را انجام دهیم و گرنه …

ادامه مطلب

اگر توانایی خلاق‌ بودن و خلاقیت به خرج دادن در ما کشف‌نشده باقی بماند و راهی برای به جریان انداختن آن پیدا نکنیم،‌ امیدمان را به کل زندگی از دست خواهیم داد.

راهی برای خلاق بودن

خلاقیت

راهی برای خلاق بودن

«خلاقیت غریزی است، نه موهبت دست‌چین شده‌ی منحصر به تعداد محدودی از آدم‌ها. اگر شما راهی برای خلاق‌ بودن در زندگی پیدا نکنید، این غریزه سرکوب می‌شود و بعد، جای خالی آن را به صورت یک ناتوانی تجربه می‌کنید طوری که انگار روح‌تان از ادراک خودتان عاجز شده و به این ترتیب احساس پوچی، حیرانی و بی‌ثمر بودن خواهید کرد». این‌ها حرف‌های یونگ است. ما معمولاً تصور می‌کنیم خلاقیت مربوط به رشته‌های هنری است ...

ادامه مطلب