گزاره‌ای در کسب‌وکار هست که می‌گوید ارزش‌ها قلب کسب‌وکار شما هستند.

اگر این گزاره را از دنیای کارو‌کسب وام بگیرم، در زندگی شخصی نیز چنین است:

ارزش‌ها قلب تصمیم‌گیری‌های شما هستند.

روی دیزنی، برادر بزرگ‌تر والت دیزنی که کمپانی فیلم و سرگرمی «والت دیزنی» را با هم تأسیس کردند، جملهٔ قابل تأملی دارد:

«وقتی ارزش‌های خودت را بشناسی، تصمیم‌گیری سخت نیست.»

یک‌بار این پرسش را مرور کنید:

چندبار پیش آمده که با یک حرف یا جمله‌ای ذهن‌تان این‌ور و آن‌ور پرتاب شده است؟

اگر این نوشته را می‌خوانی، احتمالاً بارها.

با خود می‌گویی چرا باید این اندازه تحت تأثیر عوامل بیرونی و نسنجیده مسیر زندگی‌ام تغییر جهت دهد؟

پاسخ روشن است. چون ارزش‌هایت را مشخص نکرده‌ای.

ارزش‌ها مسیر حرکت شما را شفاف می‌کنند.

اکنون زمان این پرسش فرارسیده:

ارزش‌های من در زندگی چیست؟

این‌جا، نقطهٔ آغاز است.