«چه‌قدر خوب است انسان خودش را قبل از این‌که دیگران او را بشناسند، معرفی کند.»

 

سلام.

بهنام سلمانی هستم؛ لیسانس روان‌شناسی و علاقه‌مند به حوزۀ روان‌شناسی تحلیلی و کهن‌الگویی.

فکر می‌کنم پیش از گرفتنِ تصمیم قطعی برای فعالیت کردن در حوزه‌هایی که مستقیماً با مسائل و چالش‌های خودشناسی سروکار دارد، ابتدا باید خود را محک بزنیم.

این امر میسر نیست مگر این‌که اول از همه خود را چون موش آزمایشگاهی در معرض آموزه‌های آن قرار دهیم. اگر زنده بیرون آمدیم و توانایی عبور از این آموخته‌ها را داشتیم، آن‌گاه می‌توانیم فعالیت جدی خود را برای کمک به دیگران ادامه دهیم.

کسی که می‌خواهد در چنین حوزه‌هایی درست و عمیق کار کند، بتواند مفید و اثرگذار باشد، چاره‌ای جز عبور از دل مباحث آن ندارد. نه آن‌که الزاماً صحبت از مسیر طولانی و پر پیچ‌وخمی در میان باشد، اما راه میانبُری هم وجود ندارد.

آن‌چه در این صفحه می‌نویسم را نوعی تمرینِ تحلیلِ خود می‌دانم.

به امید این‌که برای شما هم مفید باشد.