۱

وقتی ما نگاه و توجه خود را بر روی یک وظیفهٔ خاص متمرکز می‌کنیم، نسبت به هر آن‌چه خارج از آن قرار دارد کور می‌شویم.

۲

ژیمناست‌کاران، به موازات تمرینات سخت و فشرده برای این‌که از پس اجرای یک حرکت برآیند، تمریناتی را پشت سر می‌گذارند که در صورت اجرای ناموفق حرکت و برهم خوردن تعادل، کمترین آسیب را ببینند.

۳

هر شعبده‌بازی به تجربه آموخته است، وقتی انسان‌ها بر روی یک موضوع متمرکز می‌شوند، علائم مهمی که در زمینه‌های دیگر مشاهده می‌کنند را نادیده می‌گیرند.

۴

استیون جانسون این موضوع را این‌طور بیان می‌کند که:

«بخشی از هنر تصمیم‌گیری به این بستگی دارد که با آن نتیجهٔ کمتر محتمل به عنوان یک مقیاس شکست امن از درِ آشتی درآییم».