“دوره، دوره علم و تحلیل داده است”

سایلاگ از جمله وبلاگ هایی است که خود را ملزم می دانم هر نوشته اش را دنبال کنم و بخوانم. مطالبش برایم بسیار جذاب و البته کاربردی است.

اخیراً علی کریمی در وبلاگش کوتاه نوشته هایی را منتشر کرده و از میان آنها که همگی قابل تامل هستند، کوتاه نوشت زیر بیش از سایر موارد در من اثر کرد و در فکر فرو برد:

“دوره ادبیات و فلسفه و شعر تموم شده. دوره دوره علم و تحلیل داده است. آنقدر داده داریم که می تونیم زمان و مکان عطسه کردن یک نفر را هم پیش بینی کنیم. چند دهه دیگر مطمئن هستم مساله مرگ حل میشه انسان می تونه تا ابد زندگی کنه.”

هر چند که در ابتدا جمله ی اول این نوشته که دوره ادبیات و فلسفه و شعر تموم شده، به مذاقم خوش نیامد، با این حال تلخی اش را پذیرفتم تا بتوانم از موضع گیری احساسی و پیش داوری دوری جویم.

گاه گداری از تحلیل داده مطالبی به گوشم می رسید و هم چنین صفحاتی را نیز از نظر می گذراندم ولی چندان برایم جدی نبود.

فکر می کنم تنها نوشته ای بوده که موجب گردیده چنین مبحثی را جدی تر دنبال کنم و آن هم به دلیل نوشتن هوشمندانه ی چنین کوتاه نوشته ای است که از یک سو علایقت را زیر سوال می برد و از سویی دیگر دریچه ای را به رویت می گشاید.

تاریخ انتشار نوشته:

۱۷ام اسفند ۱۳۹۶