حرکات کششی: انعطاف پذیری جسم و ذهن

مسلماً، برای اجرای لذت بخش و صحیح فرم های حرکتی، نیازمند انعطاف جسمانی هستیم و حرکات کششی، قبل از اجرای فرم ها، پاسخگوی این نیاز خواهد بود.

اگر صرفاً به انعطاف جسمانی توجه کرد همان چند حرکت ساده ی کششی کفایت خواهد کرد. اما، اگر به موازات انعطاف پذیری جسمانی، انعطاف پذیری ذهنی را نیز مدنظر قرار داد، مطمئناً کیفیت حرکات کششی متفاوت خواهد شد؛ و البته هدفمند.

جهت این انعطاف پذیری جسمانی و ذهنی، حرکات کششی یوگا را بهترین نوع حرکات می دانم.

نمی توان سراسیمه و شتابان به اجرای فرم های حرکتی پرداخت و تا آنجا که برایتان میسر است از اجرای برهنه ی فرم های حرکتی برحذر باشید و اجرای تان را با زیباترین و خلاقانه ترین جامه ها بیارایید.

یقیناً، حرکات کششی هدفمند یکی از این جامه های  زیبا می باشد و با این حرکات، طعم فرم ها را قبل از اجرا مزه مزه خواهید کرد و آنگاه می توانید با ولع تمام و شهوتی سیری ناپذیر به اجرای فرم ها بپیوندید و با آن ها یکی شوید.

این یکی شدن در اجرای فرم های حرکتی، شمار را از اجرای کسل کننده و رخوت آور دور نگاه می دارد تا با فهم فرم های حرکتی، شما را به ناب ترین ایده ها رهنمون سازد.

 

تاریخ انتشار نوشته:

۲۱ام دی ۱۳۹۶