جمع بندی اولیه از محتوای حرکتی

آنچه تا کنون از محتوای حرکتی دریافته ام را در ذیل -البته، مختصر و بدون اولویت بندی مشخص- جمع بندی کرده ام:

۱   فهمِ فرم های حرکتی

نه الزاماً هنرهای رزمی و هنرهای موزون؛ بلکه آنچه ردِپا و نشانی از فرم و حرکت در آن قابل مشاهده باشد.

نمی دانم؛ گمان می کنم در هنر، فرم و حرکت، دو مفهوم اساسی می باشند و از این جهت لازم است، شناختی -هر چند اجمالی- از هنر و اقسام آن به دست آوریم.

۲   آشنایی با هنرهای دیجیتال و مهارت در موشن گرافیک

موشن گرافیک می تواند یکی از ابزارها و یا شاید تنها ابزار اصلیِ ارائه ی محتوای حرکتی باشد.

۳   تسلط به حوزه ی کلام، کلمات و ادبیات فارسی

اگر تمامی دانش و مهارت و ابزار لازم برای حرکت در مسیر محتوای حرکتی را در اختیار داشته باشیم، بدون تسلط به حوزه ی کلام، به درختی بی ریشه می مانیم که طعم ماندگاری را نخواهد چشید.

۴   زبان حرکات

شاید نیاز به آن باشد که توسط یک ذهن خلاق، ابداع گردد.

زبان حرکات نیز یک زبان قراردادی و مستلزم آن است که زمینه های کاربرد آن را بیابیم و گرنه قراردادی بیهوده خواهد بود و سراسر ضر.

حروف نوشتاری کانجی می تواند الهام بخش مناسبی باشد.

۵   محتوای حرکتی

با وجود ارائه ی تعریفی خام از محتوای حرکتی که در انتقال مفهوم، مقهور واقع گشت، نیازمند تعریفی دقیق تر از آن هستیم. و همچنین جهت ارائه ی این تعریف دقیق، نیازمند مطالعه و مطالعه و مطالعه.

۶   حسِ ششم

به نظرم، در حال حاضر، هوشمندا نه تر و البته منطقی تر آن است که به استفاده از ظرفیت همان پنج حس، فکر کرد و بر همان ها متمرکز شد.

حس ششم را نمی توان تحمیل کرد.

تاریخ انتشار نوشته:

۱۸ام بهمن ۱۳۹۶