ایده ی محتوای حرکتی: ۱ ضربدر ۵ مساوی با ۵

از آنجایی که از همان دوران ابتدایی علاقه ای به ریاضی از خود نشان نمی دادم، در تحصیلات متوسطه، به این فکر افتادم که چطور می توان به جای تحمل رنج حفظ کردن جدول ضرب، آن را در قالب حرکات نمایشی، طراحی، ارائه و آموخت.

شاید در نگاه اول، لقمه دور سر پیچاندن باشد؛ اما، طراحی و اجرای اعداد و نمادهای ریاضیِ مساوی، ضرب، تقسیم، جمع و تفریق با حرکات بدن در قالب فرم های حرکتی، ریاضی را برایم شیرین تر از قبل جلوه می داد. هر چند که، اگر بی پرده بگویم، طراحی اعداد دو رقمی و انجام چهار عمل ریاضی بر روی آن ها، برایم مسئله ساز شده بود.

گذشته از این مسئله ساز بودنِ طراحی اعداد دو رقمی، عمل ضربِ ۱ ضربدر ۵ مساوی با ۵، شوق و علاقه ام را برای دنبال نمودن ایده ی محتوای حرکتی دو چندان کرد.

تاریخ انتشار نوشته:

۱۹ام شهریور ۱۳۹۶