از انقلاب صنعتی تا انقلاب دیجیتال و پس از آن

با انقلاب صنعتیِ اول نیروی ماشینی جای نیروی انسانی را گرفت و با انقلاب صنعتیِ دوم در پی انقلاب صنعتی اول، نیروی تفکر ماشین جایگزین نیروی تفکر انسان گردید.

آنگاه با انقلاب دیجیتال و ظهور شبکه هایی نظیر شبکه ی گسترده ی جهانی وب و شبکه های اجتماعی، انسان ها بیش از پیش به یکدیگر و حتی رویدادها نزدیک گشتند تا آنجا که انسان را واداشت که جهت ایفای نقش خود، کارآمدتر بودن را به نزدیک شدن بی حد و مرز ارجحیت دهد.

به رویای در بیداری پرورانده، انقلاب دیگری نیز در پی انقلاب دیجیتال رخ خواهد داد؛ در فضای دیجیتال مجال جولان خواهد یافت و حوزه ی تصویر را در این فضا دگرگون خواهد ساخت.

نیروی محرک این حرکت انقلابی، زبان حرکات خواهد بود.

تاریخ انتشار نوشته:

۱۲ام بهمن ۱۳۹۶
 1. صادق گفت:

  ببینم چی می کنی حاج بهنام!
  می خوام ببینم همت می کنی تا پادشاهِ امپراطوری من بشی!! 🙂
  Never too young to start an empire, Never too old to chase a dream

  • بهنام سلمانی گفت:

   به به صادق جون گلم
   قطعاً به پای امپراطوری تو نمیرسه. همچین جسارتی نمی کنم:)
   ترجمه ی متن سخت بود. میدونی که انگلیسیم خوب نیست:)