این انتخاب من است، انتخاب شما چیست؟

مدتی است سبد خریدم را فقط کتاب تشکیل می دهد؛ نه یکی، نه دو تا، بلکه چندین جلد کتاب.

چنین سبدی که پوششی برای اثربخشی و زیبایی فکر می باشد، پسندیده است با این حال خوب است گاه گداری هم به پوشش و زیبایی تن اهمیت داد. یک پیراهن، یک شلوار و یک جفت کفش. اما مگر می شود در این سبد هم کتاب جایی نداشته باشد. بنابراین به آن اضافه می کنیم یک جلد کتاب. و فقط یک جلد.

انتخاب سخت می شود که در چنین گاه گدارهایی فقط یک جلد کتاب انتخاب کرد و من انتخاب کردم.

کتاب فلسفه ی ادبیات، نوشته ی پیتر لامارک، ترجمه ی میثم محمدامینی، انتشاراتی نشر نو.

این کتاب را نه از قبل می شناختم و نه کسی معرفی کرده است. عنوانش را پسندیدم، به فهرستش نیم نگاهی انداختم، محتوایش را ورق زدم و در نهایت خریدمش.

این کتاب را به سه دلیل معرفی نمی کنم:

اولاً، هنوز نخواندمش؛

دوماً، کسی باید کتاب معرفی کند که کتاب خوانی اش معرف حضور مخاطبینش باشد؛

و سوماً، نباید فراموش کرده که:

این انتخاب من است، انتخاب شما چیست؟

تاریخ انتشار نوشته:

۲۶ام بهمن ۱۳۹۶