اثربخش ترین ژانر نوشتاری

معمولاً هر کس که محتوایش از جنس نوشتن و در قالب نوشتار باشد، خواهان آن است که نوشته اش بیشترین تأثیر را بر مخاطب بگذارد.

از طرفی، غالباً اثرگذارترین محتواها عواطف و احساسات مخاطب را نشانه می روند و بر آن می شوند که با غلیان احساسی، بیشتر و بیشتر تأثیر محتوای خود را اعمال کنند.

و اما اثربخش ترین ژانر نوشتاری که سراغ دارم، ژانر اعترافی است.

یک اعتراف ساده، کوتاه و شفاف، به آسانی می تواند توجه مخاطب را جلب کند، اعتمادش را به نویسنده و ذهنیت او دو چندان سازد و متعاقباً، احساساتی که در خواننده برانگیخته می شوند بیش از ژانرهای متعارف و پیش پا افتاده خواهد بود.

بزرگ ترین نویسندگان هم یکی از تأثیرگذارترین اثرهای خود را در ژانر اعترافی خلق می کنند. نمونه اش، کتاب اعترافات نوشته ی ژان ژاک روسو، که در بنیان نهادن مکتب رمانتیسم بی تأثیر نبوده و با وجود آنکه کتابی است حجیم ولی چنان از جذابیت محتوایی سرشار می باشد که خواننده را مجاب می کند عمل تورق کَن صفحات کتاب را بی وقفه دنبال کند.

اگر ژانر اعترافی را به عنوان اثربخش ترین ژانر نوشتاری پذیرفته باشید و به موازات این پذیرش از لذت تولید و انتشار محتوا در فضای آنلاین هم بهره می جوئید، بی شک اذعان خواهید داشت  که اثربخش ترین ژانر اعترافی  در این فضا:

لینک دادن به سایر نوشته ها و محتواهای دیگر است.

اقدامی که شاهین کلانتری عزیز در بهترین لینک های هفته انجام می دهد.

باید اعتراف کنم که در این ژانر بسیار سهل انگار و اهمال کار بوده ام!

تاریخ انتشار نوشته:

۳۰ام فروردین ۱۳۹۷