آینده ی شیوه های درمانی اختلال های روانی

از آنجایی که فکر می کنم در آینده اختلال های روانی مرز اختلال های جسمانی را می گسلد، بنابراین، بخشی از محتوای حرکتی تحت عنوان حرکت درمانی، به درمان این اختلال ها اختصاص خواهد یافت و این به حدی برایم جدی است که شاید حدی برایش قابل تصور نباشد.

به نظرم حوزه ی تصویر در فضای آنلاین می تواند یکی از حوزه های قدرتمند درمان را از آن خود کند چنانچه سایر حیطه ها نیز در حال پیوند یافتن با این فضا هستند. منتهی احتمالاً حیطه ی درمان کمی دیرتر و حتی کمتر با این فضا پیوند یابد اما به هر حال قطعاً از این فضا تاثیر خواهد پذیرفت.

با در نظر گرفتن اینکه در زندگی امروزه و به طور کلی در طول تاریخ بشر، جبر و اختیار دو بخش تفکیک ناپذیر زندگی انسان ها بوده اند، اگر ساده بینانه فرض کنیم بروز نشانه های اختلال های روانی را مجموعه عوامل جبر محیطی و وراثتی به وجود آورده اند، مسلماً درمان با اختیار بشر در هم تنیده و شاید مهمترین و نیرومندترین نیروی مقابل جبر، حرکت باشد.

گذشته از اینها، اولین حرکت در درمان اختلال های روانی، چه در فضای فیزیکال صورت پذیرد و چه در فضای دیجیتال، پذیرش واقعیت وجود بیماری است و می بایست این پذیرش تا تکمیل و اتمام فرآیند درمان حفظ گردد.

ممکن است آنچه در ذهن شما شکل گرفته کلیپ ها ی تصویری و متن های رایج و انتشار یافته در فضای آنلاین باشد و یا حرکت درمانی آنچه را برایتان تداعی می کند، محدود به حرکات جسمانی گردد. اما این گونه از محتواها دیگر پیش پا افتاده، ساده لوحانه و حتی آمیخته به طنز می باشد که با درمان واقعی فاصله ها دارد.

در حرکت درمانی که سهمی از محتوای حرکتی را به خود اختصاص داده، حرف از طراحی به میان می آید و شاید طراحی، استراتژی درمانی نوین در فضای آنلاین باشد؛ به نگاهی، عمل در مقابل عمل و نه حرف در مقابل عمل!

تاریخ انتشار نوشته:

۳ام اسفند ۱۳۹۶